Yeni yorum ekle

Tâhâ Sûresi

1. Tâ Hâ! Biz bu Kur'ân'ı sana güçlük çekesin diye indirmedik. Onu Allah'tan korkan kimselere bir öğüt olsun diye indirdik.

Tâhâ Sûresi 20/1-3

 

2. Sen ister açık ister gizli konuş; O gizliyi de,  gizlinin gizlisini de bilir.

Tâhâ Sûresi 20/7

  

3. Ben Allah'ım; Benden başka ilâh yoktur. Yalnız Bana kulluk et, Beni anmak için de namaz kıl.

Tâhâ Sûresi 20/14

 

4. Mûsâ dedi ki: "Ey Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi kolaylaştır. Dilimin düğümünü çöz de, Söylediklerimi anlasınlar. Âilemden de bana bir yardımcı ver; Kardeşim Harun'u. Onunla beni güçlendir. Onu işlerime ortak et de, Seni çokça tesbih edelim. Seni çokça zikredelim. Şüphesiz Sen bizi görüyorsun"

Tâhâ Sûresi 20/25-35

 

5. Firavun'a gidin, çünkü o iyice azdı. Ona yumuşak bir üslupla hitap edin; belki, düşünür veya azabımdan korkar.

Tâhâ Sûresi 20/43-44

 

6. Musâ: "Rabbimiz, her şeye yaratılışının gereğini veren ve ona nasıl yaşayacağını öğretendir" dedi.

Tâhâ Sûresi 20/50

 

7. Bütün yüzler, her zaman diri, her şeyin varlığı Kendisine bağlı olan ve kâinatı yöneten Allah'ın önünde eğilmiştir. Yapmış olduğu zulmün yükünü taşıyan kimse gerçekten iflah olmaz.

Tâhâ Sûresi 20/111

   

8. Egemenliğin gerçek sahibi olan Allah yüceler yücesidir!

Tâhâ Sûresi 20/114

  

9. Kim Benim zikrimden yüz çevirirse, onun dünya hayatı mutlaka sıkıntılı geçecektir. Kıyamet günü de onu kör olarak dirilteceğiz.  O der ki: "Ey Rabbim! Dünyada ben görüyordum; beni neden kör olarak dirilttin? "Allah şöyle buyurur: "Bak, neden: Âyetlerimiz sana geldiğinde sen onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutulacaksın."

Tâhâ Sûresi 20/124-126

 

10. Bunun için sen onların söylediklerine sabret! Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün belli vakitlerinde de tesbihine devam et ki, Rabbinin hoşnutluğuna eresin.

Tâhâ Sûresi 20/130

  

11. Kendilerini sınamak için birtakım insanlara verdiğimiz dünya hayatının gösterişine gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır.

Tâhâ Sûresi 20/131

  

12. Ailene namaz kılmalarını emret, sen de onu edâ etmeye devam et. Biz senden rızık istemiyoruz; kaldı ki seni Biz rızıklandırıyoruz. Hayırlı son, takva sahiplerinin olacaktır.

Tâhâ Sûresi 20/132

 

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.