Yeni yorum ekle

Mü’minûn Sûresi

1. Mü'minler, gerçekten muratlarına ermişlerdir. Onlar namazlarında derin bir saygı içerisindedirler. Boş söz ve lüzumsuz işlerden kaçınırlar. Onlar zekât vermek için çalışırlar. Onlar iffetlerini korurlar. Sadece kendi eşleri ve sahip oldukları câriyeleriyle yetinirler; çünkü bunlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesinde bir şey ararsa, işte onlar Allah'ın koyduğu sınırları aşanlardır. O mü'minler, kendilerine emanet edilene ve verdikleri söze riâyet ederler. Namazlarını titizlikle edâ ederler. İşte bunlar vârislerin ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetine vâris olacak, orada ebediyen kalacaklardır.

Mü’minûn Sûresi 23/1-11

 

2. Ve yine: "Rabbim! Beni güvenli ve bereketli bir yere ulaştır. Çünkü, insanı gideceği yere ulaştıranların en hayırlısı Sensin!" de.

Mü’minûn Sûresi 23/29

 

3. Ama onlar aralarındaki inanç bağlarını paramparça ettiler. Her topluluk kendi inancıyla övünüp durur.

Mü’minûn Sûresi 23/53

 

4. Şüphesiz Rablerinin korkusundan ürperenler, Rablerinin âyetlerine iman edenler, ve Rablerine hiçbir şeyi ortak koşmayanlar, verdiklerini de Rablerinin huzuruna varacaklarının bilinci içinde kalpleri ürpererek verenler var ya, İşte onlar, hayırlarda yarışmakta ve öne geçmektedirler.

Mü’minûn Sûresi 23/57-61

 

5. Eğer gerçek onların hevâ-heveslerine tâbi olsaydı, gökler, yer ve içindekilerde dirlik ve düzen kalmazdı. Aslında Biz onlara şereflerini getirdik; ama onlar şereflerinden yüz çevirdiler.

Mü’minûn Sûresi 23/71

 

6. Sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yaratan O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz! Sizi yaratıp yeryüzüne dağıtan da O'dur. Yine ancak O'nun huzurunda toplanacaksınız. Dirilten de O, öldüren de O'dur. Gece ve gündüzün birbiri ardına gelişi de O'nun eseridir. Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?

Mü’minûn Sûresi 23/78-80

 

7. De ki: "Rabbim! Şeytanların vesvese ve tahrikinden Sana sığınırım. Onların yanımda bulunmasından da Sana sığınırım, Rabbim!"

Mü’minûn Sûresi 23/97-98

 

8. O gün kimin iyilikleri tartıda ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de iyilikleri tartıda hafif gelirse, işte onlar kendilerine yazık edenlerdir. Onlar Cehennemde ebedî kalacaklardır.

Mü’minûn Sûresi 23/102-203

 

9. Çünkü kullarımdan bir kısmı: "Rabbimiz! iman ettik, günahlarımızı bağışla, bize acı, merhamet edenlerin en hayırlısı Sensin' diyordu.

Mü’minûn Sûresi 23/109

 

10. Bizim sizi boşuna yarattığımızı, sonunda Bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

Mü’minûn Sûresi 23/115

 

11. Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah yüceler yücesidir! O'ndan başka ilâh yoktur. O, şerefli Arş'ın Rabbidir.

Mü’minûn Sûresi 23/116

 

12. De ki: "Rabbim! Günahımı bağışla, bana merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı Sensin!"

Mü’minûn Sûresi 23/118

 

 

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.