Yeni yorum ekle

Neml Sûresi

1. O müminler ki, namazlarını gerektiği şekilde kılarlar, zekâtlarını verirler ve âhiretin varlığına da kesin olarak inanırlar.

Neml Sûresi 27/3

  

2. Süleyman, karıncanın bu sözünden dolayı tebessüm etti ve dedi ki: "Ey Rabbim! Bana, ana ve babama lütfettiğin nimete karşı şükretmeyi, râzı olacağın salih ameller yapmayı bana nasip eyle ve rahmetinle beni sâlih kulların arasına katarak Cennetine koy!"

Neml Sûresi 27/19

  

3. De ki: "Allah'a hamd, seçkin kullarına da selâm olsun! Allah mı hayırlı, yoksa onların Allah'a ortak koştukları mı?"

Neml Sûresi 27/59

  

4. Onlar mı hayırlı, yoksa gökleri ve yeri yaratan ve sizin için gökten su indiren Allah mı? Biz o suyla, bir ağacını bile yetiştiremeyeceğiniz, nice güzelliklerle dolu bahçeler yetiştirdik. Allah varken başka bir ilâh öyle mi? Doğrusu onlar Rablerini başkalarına denk tutan bir topluluktur.

Neml Sûresi 27/60

 

5. Onlar mı hayırlı, yoksa yeryüzünü insanların ve canlıların yaşamasına elverişli kılan, içinden yer yer ırmaklar akıtan, üzerinde sağlam dağlar diken  ve iki deniz arasına bir engel koyan Allah mı? Allah varken başka bir ilâh öyle mi? Elbette onların pek çoğu bu gerçeği bilmiyor!

Neml Sûresi 27/61

 

6. Onlar mı hayırlı, yoksa Kendisine dua ettiğinde, darda kalmış olanın imdadına yetişip sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan Allah mı? Allah varken başka bir ilâh, öyle mi? Ne kadar da az düşünüyorsunuz!

Neml Sûresi 27/62

 

7. Onlar mı hayırlı, yoksa karanın ve denizin karanlıklarında size yol gösteren ve rahmetinin müjdecisi olarak rüzgârları gönderen Allah mı? Allah varken başka bir ilâh, öyle mi? Allah onların ilâhlık yakıştırdığı şeylerden çok yücedir.

Neml Sûresi 27/63

 

8. Onlar mı hayırlı, yoksa mahlûkatı ilk defa yaratan, öldükten sonra da  tekrar diriltecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran Allah mı? Allah varken başka bir ilâh, öyle mi? Onlara şöyle de: Eğer doğru söylüyorsanız, haydi getirin delilinizi!

Neml Sûresi 27/64

 

9. Doğrusu Rabbin insanlar üzerinde pek büyük bir lütuf sahibidir. Ama onların çoğu şükretmez.

Neml Sûresi 27/73

  

10. Çünkü o, iman edenlere doğru yolu gösteren bir rehber ve bir rahmettir.

Neml Sûresi 27/77

 

11. O hâlde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin.

Neml Sûresi 27/79

 

12. Sûra üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri dışında, göklerde ne var, yerde ne varsa dehşete kapılacak; hepsi de başları eğik ve boyunları bükük olarak O'nun huzuruna geleceklerdir.

Neml Sûresi 27/87

 

13. Dağları görür, yerlerinde donmuş zannedersin. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürür giderler. İşte bu, her şeyi sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. O, yaptığınız her şeyden haberdardır.

Neml Sûresi 27/88

 

14. Kim huzurumuza bir iyilikle gelirse, ondan daha hayırlısıyla karşılık bulur. Üstelik onlar o günün dehşetinden de güven içindedirler.

Neml Sûresi 27/89

 

15. Ayrıca Kur'an okumam da bana emredildi. Kim doğru yola girerse kendi iyiliği için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki: "Ben, sadece bir uyarıcıyım."

Neml Sûresi 27/92

 

16. De ki: "Allah'a hamdolsun! O size âyetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir!"

Neml Sûresi 27/93

 

 

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.