Yeni yorum ekle

Kasas Sûresi

1. "Rabbim! Ben kendime yazık ettim. Beni bağışla!" diye dua etti. Rabbi de onu bağışladı. Şu kesin ki, gerçekten günahları çok bağışlayan ve engin merhamet sahibi olan yalnız O'dur.

Kasas Sûresi 28/16

 

2. Mûsâ: Rabbim! Bana lutfettiğin nimetlere and olsun ki, artık suçlulara (ve suça itenlere) asla arka çıkmayacağım, dedi.

Kasas Sûresi 28/17

 

4. Mûsâ endişe içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıkıp gitti ve "Rabbim! Beni bu zâlim toplumun zulmünden kurtar!" diye yalvardı.

Kasas Sûresi 28/21

 

5. Bunun üzerine Musâ onların hayvanlarını suladı sonra da gölgeye çekildi ve "Rabbim! Vereceğin her hayra muhtacım!" dedi.

Kasas Sûresi 28/24

 

6. İşledikleri günahlar yüzünden başlarına bir felaket geldiğinde "Rabbimiz! Bize bir peygamber gönderseydin de, âyetlerine uysaydık ve mü'minlerden olsaydık" demesinler diye seni peygamber gönderdik.

Kasas Sûresi 28/47

 

7. Lüzumsuz bir söz işittiklerinde ondan yüz çevirirler ve bu sözün sahiplerine: "Bizim işimiz bize, sizin işiniz size. Size selam olsun! Biz kendini bilmez câhillerle düşüp kalkmak istemiyoruz!" derler.

Kasas Sûresi 28/55

 

8. Sen sevdiğini doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir ve doğru yola girecek olanları da en iyi O bilir.

Kasas Sûresi 28/56

 

9. Rabbin, âyetlerimizi kendilerine okuyan bir peygamberi anakentlerine göndermedikçe hiçbir memleketi helâk etmez. Biz, halkı zâlim olmadıkça memleketleri helâk etmeyiz.

Kasas Sûresi 28/59

10. O, Allah'tır. O'ndan başka ilâh yoktur. Dünya ve âhirette hamd yalnız O'na mahsustur. Hükmü ancak O verir. Sonunda O'na döneceksiniz.

Kasas Sûresi 28/70

 

11. Kullarına merhametinden dolayı Allah, sizin için gece ve gündüzü yarattı ki, gece sükûnete erip dinlenesiniz, gündüz de Allah'ın lütfundan rızkınızı arayıp şükredesiniz.

Kasas Sûresi 28/73

 

12. Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurdunu kazanmaya bak. Dünyadan nasibini unutma. Allah sana nasıl ihsanda bulunduysa, sen de insanlara öylece ihsanda bulun. Ülkede bozgunculuk çıkarmaya kalkma. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.

Kasas Sûresi 28/77

 

13. İşte şu âhiret yurdunu Biz, yeryüzünde büyüklük taslamayan, bozgunculuk yapmak istemeyenlere vereceğiz. Dünya ve âhirette hayırlı son ise takvâ sahiplerinindir.

Kasas Sûresi 28/83

 

14. Kim Allah'ın huzuruna iyi bir davranışla gelirse, onun için bundan daha hayırlısı vardır. Kim de kötü bir davranışla gelirse, kötülük işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını göreceklerdir.

Kasas Sûresi 28/84

 

15. Sen aslında bu kitabın sana vahyedileceğini ummuyordun.  Ama Rabbinden bir rahmet eseri olarak sana indirildi. O halde sakın kâfirlere arka çıkma.

Kasas Sûresi 28/86

 

16. Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarıp yakarma! Çünkü O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O'nun zâtından başka her şey yok olacaktır.  Hüküm, yalnız O'na aittir. Siz de sonunda O'na döndürüleceksiniz.

Kasas Sûresi 28/88

 

 

 

 

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.