Yeni yorum ekle

Rûm Sûresi

1. Onlar kendi yaratılışlarını hiç düşünmediler mi? Allah gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri elbette bir anlam ve amaca göre ve belirlenmiş bir ecel ile yaratmıştır. Fakat insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı inkâr ediyor.

Rûm Sûresi 30/8

 

2. Akşama erdiğinizde ve sabaha çıktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd O'na âittir. Gündüzün sonuna doğru ve öğleye eriştiğiniz zaman da O'nu tesbih edin.

Rûm Sûresi 30/17-18

 

3. O, ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarır; yeryüzünü ölümünün ardından diriltir. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız.

Rûm Sûresi 30/19

 

4. Sizin cinsinizden, kendilerine ısınacağınız eşler yaratması ve aranıza merhamet ve sevgi vermesi de O'nun varlığını gösteren delillerdendir. Düşünen bir topluluk için bunda ibretler vardır.

Rûm Sûresi 30/21

 

5. Göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da O'nun varlığını gösteren delillerdendir. Bilgi sahibi olanlar için bunda ibretler vardır.

Rûm Sûresi 30/22

 

6. Gece uyumanız, gündüz O'nun lütfundan rızkınızı aramanız da Allah'ın varlığını gösteren delillerdendir. Kulak veren bir topluluk için bunda ibretler vardır.

Rûm Sûresi 30/23

 

7. Bütün bâtıl inançlardan uzak şekilde, yüzünü ve özünü hak dine çevir. O fıtrat dinine ki, insanları Allah onun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yarattığını değiştirme imkânı yoktur. İşte dosdoğru din budur; lâkin insanların çoğu bilmiyor.

Rûm Sûresi 30/30

 

8. Hepiniz O'na yönelin, O'na karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın, Allah'a ortak koşanlardan olmayın.

Rûm Sûresi 30/31

 

9. Akrabaya, yoksula  ve yolda kalmışlara hakkını ver. Allah'ın rızasını isteyenler için bu daha hayırlıdır. Kurtuluşa erenler de işte onlardır.

Rûm Sûresi 30/38

 

10. Halkın malından size artış sağlasın diye faizle verdiğiniz şeyler Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını gözeterek karşılıksız verdiğiniz zekât cinsinden şeylere gelince: İşte bunu yapanlar, ödüllerini kat kat arttıranların tâ kendileridir.

Rûm Sûresi 30/39

 

11. Sizi yaratan, sonra rızıklandıran, sonra öldüren, sonra da dirilten Allah'tır. Allah'a ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek birisi var mı? O her kusurdan münezzeh, onların ortak koştuklarından da çok yücedir.

Rûm Sûresi 30/40

 

12. İnsanların kendi elleriyle işledikleri günahlar yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Yaptıklarından bir kısmının kötü sonuçlarını, belki vazgeçerler diye Allah onlara tattırıyor.

Rûm Sûresi 30/41

 

13. Sizi güçsüz bir halde yaratan; güçsüzlükten sonra size kuvvet veren; bunun ardından sizi yine bir güçsüzlük ve ihtiyarlık dönemine ulaştıran Allah'tır. O dilediğini yaratır; çünkü O her şeyi bilir, her şeye kādirdir.

Rûm Sûresi 30/54

 

14. Sabret; Allah'ın vaadi kesindir ve  mutlaka doğrudur. Buna tam ve kesin imanı olmayanların tavırları sakın seni endişeye sevketmesin.

Rûm Sûresi 30/60

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.