Peygamberlerin Duaları

Hz. Yunus'un Duası

"Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum.'

Hz. Eyyûb'un Duası

Kulumuz Eyyûb’u da an. O, Rabbine, “Şeytan bana sıkıntı ve acı vermektedir” diye seslenmişti.

Hz. Nuh (a.s)'ın duası

"Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helâkini arttır!"

Hz. Lut (a.s.)'ın duası

"Rabbim! Beni ve ailemi, onların yapageldiklerinden (vebalinden) kurtar."

İbrahim (a.s.)'ın Duası

"Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duamı kabul et!"

Yusuf (a.s)'ın Duası

"Ey Rabbim! Bana zindan, bunların benden istediklerinden daha iyidir! Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum!"

Şuayb (a.s.)'ın Duası

"Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben yalnızca O'na dayandım ve ancak O'na döneceğim"

Musa (a.s)'ın Duası

“Ey Rabbim! Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni”

Zekeriyya (a.s)'ın Duası

“Ey Rabbim! Bana katından temiz bir soy ihsan eyle, şüphesiz sen duayı işitensin!”

Süleyman (a.s)'ın Duası

"Ey Rabbim! Bana ve anama-babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme ilham eyle"
RSS - Peygamberlerin Duaları beslemesine abone olun.