Duhân Sûresi

1. Apaçık olan Kitab'a and olsun ki, Biz onu mübârek bir gecede indirdik. Biz dâimâ insanları uyarıyoruz. Her bir hikmetli iş o gecede tarafımızdan bir emirle ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak Biz peygamberler göndeririz. Her şeyi duyan, her şeyi gerçek mâhiyetiyle bilen yalnız O'dur.

Duhân Sûresi 44/ 2-6

.

2. O gün hiçbir dostun dostuna bir faydası olmaz; kimseden de yardım görmezler. Allah'ın rahmet ettikleri müstesnâ. Şühphesiz, karşı konulmaz kuvvet sahibi ve merhameti sonsuz olan, yalnız O'dur.

Duhân Sûresi 44/41-42

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.