Fâtır Sûresi

1. Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir; sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O çok aldatıcı olan şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın.

Fâtır Sûresi 35/5

 

2. Rüzgârları gönderen Allah'tır. Rüzgârlar bulutları kaldırır; sonra Biz o bulutları çorak bir beldeye sevk eder ve ölü toprakları onlarla diriltiriz. Ölülerin diriltilmesi de işte böyledir.

Fâtır Sûresi 35/9

 

3. Kim izzet ve şeref arıyorsa, bilsin ki izzet ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler O'na yükselir; onu da sâlih amel yükseltir. Kötü işler tasarlayanlar için ise şiddetli bir azap vardır. Öylelerinin tuzakları boşa çıkmaya mahkumdur.

Fâtır Sûresi 35/10

 

4. O, geceyi gündüze, gündüzü geceye katar. Güneş'i ve Ay'ı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların hepsi belli bir  vakte kadar akıp gider. Rabbiniz olan Allah işte budur. Mülk ve hâkimiyet tamamıyla O'na aittir. Sizin O'ndan başka yakardıklarınız ise, bir çekirdeğin zarına bile sahip değillerdir.

Fâtır Sûresi 35/13

 

5. Onlara yalvarsanız, duanızı işitemezler. İşitseler de size cevap veremezler. Kıyamet gününde ise sizin onlara yakıştırdığınız Allah'a ortaklığı reddederler. Hiç kimse sana, her şeyden haberdar olan Allah gibi bilgi veremez.

Fâtır Sûresi 35/14

 

6. Ey insanlar! Hepiniz gerçekten Allah'a muhtaçsınız. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan birisi varsa, o da Allah'tır.

Fâtır Sûresi 35/15

 

7. Dilerse O sizi yok eder, yerinize yeni bir nesil getirir. Bunu yapmak Allah'a göre hiç de zor bir şey değildir. 

Fâtır Sûresi 35/16-17

 

8. Hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez. Yükü ağır bir günahkâr, yükünü taşımak için yardım istese, kendi akrabası da olsa hiç kimse o yükten birazını olsun üstüne almaz. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkan ve namazı dosdoğru kılan kimseleri uyarabilirsin. Arınan, kendisi için arınmış olur. Varış ancak Allah'adır.

Fâtır Sûresi 35/18

 

9. Kulları içinde ancak bilenler Allah'tan korkarlar.  Şüphesiz ki Allah karşı konulmaz kudret sahibi ve çok  bağışlayıcıdır.

Fâtır Sûresi 35/28

 

10. Allah'ın kitabını okuyan, namazlarını gerektiği şekilde kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık bağışta bulunan kimseler, hiç ziyan ihtimali olmayan bir ticareti ümit  edebilirler.

Fâtır Sûresi 35/29

 

11. "Bütün tasalarımızı gideren Allah'a hamdolsun" derler. "Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan ve şükrün karşılığını verendir."

Fâtır Sûresi 35/34

 

12. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş diye bakmadılar mı? Oysa öncekiler onlardan daha da güçlüydü. Ne göklerde, ne de yerde Allah'ın elinden kaçıp kurtulacak ve Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. O her şeyi bilir ve her şeye kâdirdir.

Fâtır Sûresi 35/44

 

13. Allah insanları işledikleri günahlar yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde tek bir canlı bırakmazdı. Fakat Allah belirlenmiş bir vakte kadar onlara süre tanıyor. Vadeleri dolduğunda ise, hiç şüphe yok ki, Allah kullarını hakkıyla görür.

Fâtır Sûresi 35/45

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.