Habîb-i Kibriyâ

Habîb-i Kibriyâ bâb-ı recâsın yâ Resûlallah

Muhammed Mustafa hayru'l-verâsın yâ Resûlallah

 

Tecellâ-yı cemâlinden elestin bezmi şâd oldu

Dil-i mecrûh-i uşşâka şifâsın yâ Resûlallah

 

İlâhî bir güneşsin nûruna pervânedir âlem

Yakan uşşâkı ol muhrık sadâsın yâ Resûlallah

 

Nebîler rûz-i mahşerde şefaat bekliyor senden

Gönül şehrinde her medhe sezâsın yâ Resûlallah

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.