Haşr Sûresi

1- Daha önce Medine'yi kendilerine yurt edinmiş ve imanı benliklerine sindirmiş olanlar, kendi beldelerine hicret edenlere muhabbet beslerler, onlara verilen şeylerden dolayı gönüllerinde bir sıkıntı duymazlar; hatta kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin tutkularından korunmuşsa, işte onlar kurtuluşa ermiş olanlardır.

Haşr Sûresi 59/9

 

2- Onlardan sonra gelenler de "Ey Rabbimiz" derler. "Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki Sen çok şefkatli, çok merhametlisin."

Haşr Sûresi 59/10

 

3- Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın. Allah'tan korkun; çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Haşr Sûresi 59/18

 

4- O kimseler gibi olmayın ki, onlar Allah'ı unutunca Allah da onlara kendilerini unutturmuştur. Onlar hep yoldan çıkmış kimselerdir.

Haşr Sûresi 59/19

 

5- Şayet Biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, sen onu Allah korkusundan baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri Biz insanlara tefekkür etsinler diye veriyoruz.

Haşr Sûresi 59/21

 

6- O Allah ki O'ndan başka ilâh yoktur. Görüneni de, görünmeyeni de O bilir. O Rahmân'dır, Rahîm'dir. O Allah ki O'ndan başka ilâh yoktur. O Melik'tir; her şeyin mülk ve hükümranlığı O'na âittir. Kuddûs'tür; her türlü eksik ve çirkin sıfatlardan temiz ve münezzehtir. Selâm'dır; bütün eksikliklerden uzak olduğu gibi, bütün esenlik de O'ndan gelir. Mü'min'dir; güven O'ndan gelir, imanı O nasip eder. Müheymin'dir; görüp gözetir. Aziz'dir; karşı konulmaz kudret sahibidir. Cebbâr'dır; iradesine aslâ karşı çıkılmaz. Mütekebbir'dir; büyüklük O'nun hakkıdır. Allah, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden uzaktır. O Allah ki, Hâlık'tır; her şeyi O yaratır. Bâri'dir; yarattıklarını, her birine ve her haline lâyık şekilde yaratır. Musavvir'dir; yarattıklarına dilediği gibi şekiller verir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nu tesbih eder. O karşı konulmaz kudret sahibidir, her şeyi yerli yerince yapar.

Haşr Sûresi 59/22-24

 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.