Bunları Biliyor muydunuz?

Peygamberimizin Babası

Sevgili Peygamberimizin babası Abdullah b. Abdulmuttalib, ticaret için gittiği Şam’dan dönüş yolunda rahatsızlanmış...

Kâfirûn ve İhlâs Sûreleri

İbni Ömer radıyallahu anhümâ anlatıyor: Bir ay boyunca Peygamber aleyhisselâm’ın namazına dikkat ettim, sabah namazının sünnetinde...

Hamdolsun Allah'a

Allah Resûlü aleyhisselâm, hoşuna giden bir şey gördüğünde, "Hamdolsun Allah"a ki yararlı şeyler O'nun nimetiyle tamamlanır." der...

"Ahmed İsmi"

Peygamber Efendimizin "Ahmed" ismi; "hem Allah’ı en çok öven, hem de kullar arasında en çok övülen kimse"...

Tahiyyetü'l-mescid

"Tahiyyetü'l-mescid", Mescide giren bir kimsenin, mescidin sahibi olan Allah Teâlâ'yı saygıyla selâmlaması demektir. Peygamber Efendimiz: "Biriniz mescide girdiğinde...

"Muhammed" İsmi

Sevgili Peygamberimizin en meşhur adı "Muhammed" olup bu isim "övgüye değer bütün güzellikleri kendinde toplayan, yerdekilerin ve göktekilerin övdüğü kimse" anlamına gelmektedir. Muhammed ismi Kur'ân-ı Kerim'de dört yerde geçmektedir...

Rûme Kuyusu

Hicretten sonra Müslümanlar Medine’de içme suyu sıkıntısı çekmeye başlayınca Peygamber Efendimizin teşviki üzerine Hz. Osman (r.a.) bir Yahudiye ait olan Rûme kuyusunu satın almış ve  Müslümanların hizmetine sunmuştur...

Yâ ze'l- Celâli ve'l- İkrâm

Peygamber Efendimiz ümmetine  "yâ ze'l- celâli ve'l- ikrâm"  zikrini...

Hz. Büreyde'nin Mezarı

evgili Peygamberimizin ilk sancaktarı Büreyde b. Husayb radıyallahu anh, Türkmenistan'ın Merv şehrinde vefat edeceği sırada mezarının başına iki hurma fidanı dikilmesini vasiyet etmiştir...

Ulü’l Azm Peygamberler

Kur’ân-ı Kerim’de kendilerinden ağır bir söz alındığı bildirilen, sabır ve azmin sembolü beş peygambere Ulü’l Azm Peygamberler denilir. Ahzâb suresi 7. ayette isimleri zikredilen bu peygamberler...
RSS - Bunları Biliyor muydunuz? beslemesine abone olun.