Kitâbü'l-Emed Ale’l-Ebed - Sonsuzluk Peşinde

.

Fârâbî (338/950) ile İbn Sînâ (427/1037) arasında yaşamış önemli bir filozof olan Ebu’l-Hasan el-Âmirî’nin (381/992) günümüze ulaşan en önemli eseri olup yegâne yazma nüshası Süleymaniye kütüphanesi’nde bulunan ve nefsin bedenden ayrıldıktan sonraki durumunu araştırmak amacıyla kaleme alınan ve bu vesile ile filozofun nefis, bilgi nazariyesi ve ahlaka dair görüşleri yanı sıra Grek felsefesi ve dünya tarihine ilişkin orijinal bilgiler ihtiva eden el-Emed ale’l-ebed adlı felsefî eseri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belâgatı Bilim Dalı Araştırma görevlisi Yakup Kara tarafından tercüme edilmiş ve eser, yine mütercim tarafından kaleme alınan “Âmiri ve Entelektüel Şahsiyeti” ana başlığını taşıyan ve Âmirî’nin yaşadığı dönemdeki siyasi, dini ve ilmi hayat, Âmirî’nin hayatı, ilmî kişiliği, başlıca felsefî görüşleri ve eserleri hakkında bilgiler veren bir girişle beraber “Sonsuzluk Peşinde” adıyla Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır.

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.