Mücadele Sûresi

1- Allah'a ve Resûlüne karşı çıkanlar, tıpkı daha öncekilerin aşağılandığı gibi aşağılanıp kahrolacaklar. Çünkü Biz apaçık âyetlerimizi indirmiş bulunuyoruz. Onları inkar edenler için hor ve hakir edici bir azap vardır. Allah onların hepsini dirilttigi gün, yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Çünkü onlar kendi yaptıklarını unutsa da Allah bunları bir bir kaydetmiştir. Zaten Allah her şeye şahittir.

Mücâdele Sûresi 58/5-6

 

2- Görmedin mi ki, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini Allah bilir? Ne zaman üç kişi aralarında fısıldaşacak olsa, dördüncüsü mutlaka O'dur; dört kişilerse beşincisi O'dur. Sayıları bundan az olsun, çok olsun, nerede olsalar Allah onlarla beraberdir. Sonra da Allah onlara yaptıklarını kıyamet gününde haber verir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir.

Mücâdele Sûresi 58/7

 

3- Onlar yeminleriyle kandırarak insanları Allah yolundan alıkoydular. Artık onlar için hor ve hakir edici bir azap vardır. Malları da, evlâtları da onları Allah'ın azabından kurtaramayacaktır. Onlar ateş ehlidir ve orada sürekli kalacaklardır.  Allah onların hepsini dirilttiği gün, şimdi size yemin ettikleri gibi, Allah'a da yemin ederler ve bununla kendilerine fayda verecek bir şey yaptıklarını sanırlar. İyi bilin, onlar yalancıların tâ kendileridir. Şeytan onları avucunun içine almış ve onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. Onlar şeytanın taraftarlarıdır. Ama bilin ki, şeytanın taraftarları, en büyük zarara uğrayanların tâ kendileridir. 

Mücâdele Sûresi 58/16-19

 

4- Allah, "Ben ve peygamberlerim mutlaka üstün geleceğiz" diye yazmıştır. Gerçekten de Allah sonsuz kuvvet ve karşı konulmaz kudret sahibidir.

Mücâdele Sûresi 58/21

 

5- Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun Allah'a ve Resûlüne karşı çıkanlara sevgi beslediğini göremezsin; isterse onlar babaları, oğulları, kardeşleri veya aşiretleri olsun. Çünkü Allah onların kalplerine iman nasip etmiş ve Kendi katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Sonra da onları, ebediyen kalmak üzere, içinde ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan, onlar da Allah'tan hoşnutturlar. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Bilin ki, Allah'ın taraftarları, kurtuluşa erenlerin tâ kendileridir.

Mücâdele Sûresi 58/22

 


Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.