Naat-ı Şerif

 

Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hudâ'dır bu  

Nazargâh-ı İlâhî'dir Makâm-ı Mustafâ'dır bu

Cenâb-ı Hakk’ın nazargâhı ve O’nun sevgili peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’nın makamı olan bu yerde edepsizlikten sakın!

 

Felekde mâh-ı nev Bâbü's-Selâm'ın sîneçâkidir

Bunun kandîlî Cevzâ matla-ı nûr u ziyâdır bu

Gökyüzündeki hilâl, O’nun Selâm Kapısı’nın yüreği yaralı âşığıdır. Güneş de aydınlık ve ışığın kaynağı olan O’nun nurunun kandilidir.

 

Habîb-i Kibriyâ'nın hâbgâhıdır fazîletde

Tefevvuk kerde-i Arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ'dır bu

Burası görünüşte Allah’ın Habîbi’nin istirahatgâhıdır ama fazîlet bakımından Cenâb-ı Kibriyâ’nın arşıından da yücedir.

 

Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-ı adem zâil

Amâdan içti mevcûdât çeşmin tûtiyâdır bu

Bu mübarek toprağın ışığından yokluk karanlığı sona erdi ve varlık âlemi, yokluktan iki gözünü onun sürmesiyle açtı.

 

Mürâât-i edeb şartıyla gir Nâbî bu dergâha

Metâf-ı kudsiyândır busegâh-ı enbiyâdır bu

Ey Nâbî, bu dergâha edebe riâyet ile gir, zira burası meleklerin etrafında tavaf ettiği, peygamberlerin hürmetle öptüğü bir makamdır

NÂBÎ

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.