On Sekiz Bin Âleme Server Olan Muhammed

On sekiz bin âleme server olan Muhammed

Otuz üç bin ashâba rehber olan Muhammed

 

Çıplaklık ve açlığa kanaatlı Muhammed

Asi, câfi ümmete şefaatlı Muhammed

 

Geceleri yatıp uyumaz, tilâvetli Muhammed

Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed

 

Yoldan azan günahkara hidayetli Muhammed

Muhtaç düşse herkese, kifayetli Muhammed

 

Ebu Cehl ve Ebu Leheb'e siyasetli Muhammed

Melâmetin sabunu, selâmetli Muhammed

 

Namaz, oruç kılıcı, ibadetli Muhammed

Dinmeyip tesbih söyleyici, riyazetli Muhammed

 

Lanetli, lanetlenmiş şeytana siyasetli Muhammed

Şeriatın yoluna inayetli Muhammed

 

Tarikate yol gösterici, iradetli Muhammed

Hakikate mukteda, icazetli Muhammed

 

Duaları müstecap, icabetli Muhammed

Kötülüğe iyilik, kerametli Muhammed

 

Tevfik veren zâlime, celaletli Muhammed

Secde kılan eğilip, itaatlı Muhammed

 

Beş vakit namaz olduğunda imametli Muhammed

Mirâc aşıp vardığında şehadetli Muhammed

 

Arş ve Kürsü pazarı, inayetli Muhammed

Sekiz cennet sahibi velayetli Muhammed

Ahmet Yesevi