Güzel Bir Söz

1.  "İlim, ezberlenen şey değil, kişiye yarar sağlayan şeydir." 

İmam Şâfiî rahmetullahi aleyh

.

2. "Etrafındakilerin çokluğu seni aldatmasın; çünkü yalnız ölecek, yalnız dirilecek ve yalnız hesaba çekileceksin."

Hasan Basrî rahmetullahi aleyh

.

3. "Sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya söz ver, toprak olup seni başüstünde taşıyan bulunur." 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî rahmetullahi aleyh

.

4.  "İnsan sevme hissini israf etmemeli, kim ne kadar sevilmeye layıksa onu o kadar sevmeli!"

 Necip Fazıl Kısakürek

.

5. "İnsanların en âcizi kardeş aramakta kusur edendir, bundan daha âcizi ise bulmuş olduğu kardeşi zai edendir."

Muhammed Fesih Kaya

.

6. "Yolları ayrı olanlar birlikte plan yapamazlar.” 

Konfüçyüs

.

7. "Bazı güzellikleri görmeye gözümüz yetmez. Gönül, işte bunun için vardır."

İbrahim Tenekeci 

.

8. "Dile kemik, zihne fren, insana insaf şarttır."

Gökhan Özcan

9. "Allah'a yemin ederim ki, senin asıl ömrün; doğduğun günden beri olan süre değil; Allah'ı tanıyıp bildiğin günden beri geçen süredir."

İbn Atâullah el-İskenderî
.
 .

10. "Kendisiyle yüzleşmeye yüzü olmayanlar, başkalarının hatalarıyla oynar dururlar."

İbrahim Tenekeci

.

11. “Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.”

Hacı Bektaş-ı Veli

.

12. “Ulaşan ancak saygı ve edeple ulaştı; mahrum kalan da ancak saygı ve edebi terk ettiği için mahrum kaldı.”

Hacı Bektaş-ı Veli

*

13. “Hayat bir nefestir, aldığın kadar

Hayat bir kafestir, kaldığın kadar

Hayat bir hevestir, daldığın kadar”

Mevlana Celâleddîn-i Rûmî rahmetullahi aleyh

.

14. “Söylenen her sözün üstünde, içinden çıktığı kalbin kisvesi vardır.” 

İbn Atâullah el-iskenderî

.

15. "Eğer aşık isen yâre

Sakın aldanma ağyâre

Düş İbrahim gibi nâre

Bu gülşende yanar olmaz”

                      Seyyid Nizam

.

16. "Belki de en büyük tevbe en küçük günaha karşı yapılandır. Günahın en küçüğünün dahi farkında olan bir idrak, büyüğünü zaten tevbesiz bırakmaz."

Gökhan Özcan

.

17. "Kendisiyle oturup iki çift lakırdı etmeden ölüp giden insanlar  var!"

Gökhan Özcan

.

18. "Velev ki söylenen dünyanın en isabetli sözü olsun, yanlış yerde söylendiğinde zulümdür."

Gökhan Özcan

.

19. "Kur'ân edebiyat değil, hayattır; dolayısıyla ona bir düşünce  tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakılmalıdır."

Aliya İzzetbegoviç

 

20. Yaradanın iradesine teslimiyet, insanların ifadelerine karşı bağımsızlık  demektir.

Aliya İzzetbegoviç

 

21. "İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız kendi kendini öğütür durur."

İbn Haldûn

 .

22. "Hiçbir şey kendiliğinden  yok olmaz, böyle  olsaydı  var olmazdı."

Farabi

 .

23. "Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse yanlış da bilinir. Ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılmaz."

Farabi

 

24. "Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır

       Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır."

                                                       Mehmet Akif  Ersoy

 .

25. "Birini ayıplamakta  acele etme, senin seçtiğin yoldan geçmemiş, senin kadar hızlı  düşünememiş olabilir. Unutma ki sende şu anda bildiklerinden bihaberdin."

Malcolm X

 .

26. "Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter."

Malcolm X

 

27. "İmkanlarımız aynı zamanda imtihanlarımızdır."

İbrahim Tenekeci

 .

28. "Mağluplar galipleri taklit eder."

İbn Haldun

 

29. "Sadaka verirken nefsi ayaklar altına almalı. Maksat plaket değil, Allah rızası olmalı."

İhsan Şenocak

.

30. "İslam, devletlerin büyük bütçeler ile yapamadığını bir âyetle yapar. Bir âyet milleti ayağa kaldırır, kardeş yapar, bir ümmeti teskin eder."

İhsan Şenocak

.

31. "Cennet bu; bazen şehadete kilitlidir, bazen infaka bazen de doğan kızlarımıza..."

Nureddin Yıldız

.

32. "Birbirimizi şikayet ederek değil, birbirimizi idare ederek ancak Allah’ın rızasını kazanabiliriz."

Nureddin Yıldız

..

33. "İslâmı öyle yaşa ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah’a kulsun."

Mehmet Akif ERSOY

.

34. “İster mermi kullansın ister oy pusulası, insan iyi nişan almalı, kuklayı değil kuklacıyı vurmalı”

Malcolm X

.

35.  “En iyi nasihat; iyi örnek olmaktır.”

Malcolm X

.

36. “İnsan ne söylediğini bilmeli, fakat her bildiğini söylememelidir.”.

.

37. “Yaşamak için yemeli, yemek için yaşamamalı.”

Hz. İsa Aleyhisselâm

.

38. “Cinayete ses çıkarmayan, caninin suç ortağıdır.”

Cemil Meriç

.

39. “Ne mutlu merhametli  olanlara, çünkü ancak onlara merhamet edilecektir.”

Hz. İsa

.

40. “İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını, sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler.”

..

41. “Önemli olan, bir adamın inancı hakkında neler söylediği değil, aksine bu inancın o adamı ne yaptığı, ne hale getirdiğidir.”

Roger Garaudy

.

42. “İnsan gençliğinde öğrenir, yaşlılığında anlar.”

.

43. “Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar."

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî rahmetullahi aleyh

.

44. “Bir neslin kaderini, bir önceki nesil tayin eder.” 

Konfüçyüs

.

45 “Ne kadar söz varsa düne ait, dünle beraber gitti cancağızım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım."

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî rahmetullahi aleyh

.

46. “Bir insanın tek başına mutlu olması utanılacak bir şeydir.”

Albert Camus

.

47. “Tuhaf şey! Yabancılar girmesin diye evlerinin kapılarını  kilitliyorlar, sonra da televizyonlarını açıyorlar.”

.

48. “Cevizi kırıp özüne inemeyen, hepsini kabuk zanneder.”

İmam Gazali

.

49. “Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesleridir.”

Bâyezid Bestâmi rahmetullahi aleyh

.

50. “Hedefsiz gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.”

.

51. “Ancak Allah’a inandığım zaman yaşadığımı anladım.”

Tolstoy

.

52. “Bir insanın hazinesi neredeyse yüreği de oradadır.”

Hz İsa Aleyhisselâm

.

53. "Dünya tuzlu su gibidir, içtikçe susatır.”

Beydaba

.

54. “Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez."

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî rahmetullahi aleyh

.

55. "Ey bugün müslüman bulunan kimse! Eğer Hz. Ahmed'in  gayreti ve putları kırdırmak husûsundaki himmeti olmasaydı, sen de ecdâdın gibi putlara tapardın."

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî rahmetullahi aleyh

.

56. "En iyi insan, mutluluğu başkalarının mutluluğunda ve onların hidayetinde bulan kimsedir."

Hasan el-Benna

.

57. "Eğer muhabbetin sonunu Allah'a bağlayamadıysak boş konuşmuşuz demektir."

Abdulkadir Geylanî rahmetullahi aleyh

.

58. "Sen, toprak altında uyursun ama Seninle indirilen ilâhî kelâm her şeye agâhtır.

Uyu ey padişah, uyu; uykun mübarek olsun! Biliriz ki, bedenin uyur ama nûrun göklere ağar."

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi (k.s)

.

59. "En hayırlı ve en değerli amel sonuçlarıyla hem sahibinin, hem ailesinin ve hem de tüm insanlığın faydalandığı ameldir."

Hasan el-Benna

.

60. "Bir amelin değeri ve önemi ondan faydalananların sayısı oranında artar. İşte ben bu inançla öğretmen olmak istiyorum." 

Hasan el-Benna

.

61. "Bir kimse şehvet yüzünden günahkâr olmuşsa, onun bağışlanabileceğini ümit edebilirsin; ancak birisi kibir yüzünden günahkâr olmuşsa, onun âkıbetinden korkmalı­sın. Zira Hz. Âdem bir şeyi aşırı istemesi yüzünden günahkâr oldu, ama bağışlandı. Şeytan ise kibri yüzünden günahkâr oldu, ama Allah'ın ebedî lânetine uğradı."

Süfyân ibni Uyeyne rahmetullahi aleyh

.

62. "Biz ilmi dünya için öğrendik, ama ilim bize dünyaya değer vermemeyi öğretti."

Abdullah b. Mübârek rahmetullahi aleyh

.

63. Hasan Basrî Hazretleri ölümden korkan birine şöyle dedi:

"Arkanda servet bıraktığın için ölümden korkuyorsun, servetini önden gönderseydin korkmazdın."

.

64.  "İlmi öğretmeyi, onu kabre götürmeye tercih ederim." 

Şehid Saîd b. Cübeyr rahmetullahi aleyh

.

65. İbnü'l-Münkedir bir gece namaz kılarken kendinden geçercesine ağlamaya başladı. Ev halkı onu teskin edemediği gibi onun neden ağladığını da öğrenemedi. Bunun üzerine dostu muhaddis ve zâhid Ebû Hâzim Seleme bin Dinar'a (v. 140/757) haber gönderdiler. Onun aynı soruyu sorması üzerine o da Kur'ân-ı Kerîm okurken: "Hiç hesaba katmadıkları şey Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır"' âyetine gelince kendine hâkim olamadığını söyledi. Bunun üzerine ikisi birden hıçkırıklarla ağlamaya başladılar.

.

70. "Dostlarıyla uğraşanlar düşmanlarıyla savaşamazlar."

Selahaddin Eyyûbî

...

71. "Bir şeyi hatırlamak sana Allah Teâlâ'yı unutturuyorsa, o şey hayırsızdır."

Abdulkâdir Geylânî rahmetullahi aleyh

.

72. “En temiz, en güzel şey ruhtur; zira ruhun çıktığı şey mutlaka kokar.”

Ebû Kilâbe rahmetullahi aleyh

.

73. “İnsan şükrettiği müddetçe dünya ona zarar vermez.”

Ebû Kılâbe rahmetullahi aleyh

.

74. “Bir kimseye sünnetten söz ettiğin zaman, ‘Sen onu bırak da bize Kur'ân’dan haber ver!’ diyorsa, anla ki o doğru yoldan sapmış biridir.”

Ebû Kılâbe rahmetullahi aleyh

.

75. “Ahireti kazanmaya çalışanlar dünyayı, dünya menfaati peşinde koşanlar âhireti kaybederler. Ebedi olanı elde etmek için fâni olanı gözden çıkarmaya bakın.”

Amr İbni Mürre rahmetullahi aleyh

.

76. “Eğer bu makamda Muhammed Mustafa’nın şeriatından başka bir şey görecek olsam derhal gerisin geri dönerim. Çünkü ben başkomutanı Hz. Muhammed (s.a.s) olmayan bir kervanda bulunmam."

Ebu'l- Hasan el-Harakânî rahmetullahi aleyh
.
77. "Bir mümini incitmeden sabahtan akşama varan kimse, o gün akşama kadar Peygamber (s.a.v.) ile yaşamış olur. Eğer mümini incitirse Allah onun o günkü ibadetini kabul etmez."
Ebu'l-Hasan el-Harakânî rahmetullahi aleyh 
.

78. "Çaba ancak acı vermeye başladığında çabadır."

J. Ortega Gasset

.

79. "Bugün hayatınızın geri kalanının ilk günüdür."

Çin Atasözü

.

80. "Kişi dilini muhafaza etmedikçe imanı kemale ermez!"

İmam Mâlik rahmetullahi aleyh

.

81. "Eğer bir yerde küçük insanların gölgeleri büyüyorsa orada güneş batıyor demektir."

Çin Atasözü

.

82.  Tutmaz olur tutan eller

        Çürür şu söyleyen diller

        Sevip kazandığın mallar 

        Varislere kalır bir gün

        Yunus Emre

.

83.  "Dil tencerenin kapağına benzer. Açıldı mı, içinde ne var anlarsın."

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî rahmetullahi aleyh

.

84. "İnsanın gözü neyi görürse , değeri o kadardır"

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî rahmetullahi aleyh

.

85. "Yerinde söz söyleyen, özür dilemek zorunda kalmaz."

Fatih Sultan Mehmet

.

86. "Yüzün renginde, gönül halinden bir nişan vardır."

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî rahmetullahi aleyh

.

87. "İki şey ruhumuzu karartır: Konuşacağımız yerde susmak, susmamız gereken yerde konuşmak."

Sâdi Şirâzî

.

88. "Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir."

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî rahmetullahi aleyh

.

89. "Anlamak bilmek, bilmek affetmektir."

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî rahmetullahi aleyh

.

90. "Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi değildir; bütün bilinmeyenler, fethedilmeyenler, görünmeyenler, ancak sen faziletli ve ahlâklı olursan gün ışığına çıkacaktır."

Şeyh Edebâli

.

91. "İki şey mühimdir: Birincisi, okyanus kadar bol HAYSİYET, ikincisi elif gibi dimdik bir ŞAHSİYET."

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî rahmetullahi aleyh

.

92. "Kaplumbağaya dikkat et, ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor."

Jomes B. Conant

.

93. "Fırsat ara, güven arama. Limandaki bir tekne de güvendedir ama bir süre sonra altı çürümeye başlar."

H. Jockson Brown

.

94. "Ancak fikirdir varlığın, gerisi et ve kemiktir bir yığın."

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî rahmetullahi aleyh

.

95. "Akıl susunca düşünce durur, düşünce durunca hareket durur, hareketsizlik çürümenin eşiğidir."

İmam Gazâli 

.

96. "Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır."

Konfüçyüs

.

97. "Göz o ki dağın arkasını göre, akıl o ki başına geleceği bile."

.

98. "Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir."

Çin atasözü

.

99. "Görev büyük şey yapmak değil, gerekeni yapmaktır."

Dr. A. Carrel

.

100. "Gülün dikene katlanması, onu güzel kokulu yaptı"

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî rahmetullahi aleyh

.

101. "Bir fark yaratmak için çok küçük olduğunuzu düşünüyorsanız, bir sivrisinekle yatağa hiç girmemişsiniz demektir."

Anita Roddick

.

102. "Deniz gibi mal kazan, fakat sen üzerinde gemi ol"

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî rahmetullahi aleyh

.

103. "Maşrapamız küçük ise deryayı suçlamaya hakkımız olmaz." 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî rahmetullahi aleyh

.

104. "Cahil kimsenin yanında kitap gibi sesiz ol."

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî rahmetullahi aleyh

.

105. "Kusuru kendisine söylenmeyen insan, ayıbını hüner sanır."

Sâdi  Şirâzî

.

106. "Çocuklarınıza sütle birlikte Kur'ân'dan öğütler de verin. Boyları büyürken, kalpleri ve bakış açıları da büyüsün."

Ömer Muhtar   

.

110. "Aziz kardeşim; sakın kimseyi hakir ve hor görme. Sakın kimseyle istihzâ etme. Bu gibi hallere ne alış, ne de çoluk çocuğunu alıştır. Çünkü alışılan şeyleri terk etmek kadar zor bir şey yoktur.

Mehmet Zahit Kotku

.

111. "Siyaseti önemsemeyen müslümanları, müslümanları önemsemeyen siyasetçiler yönetir."

Necmeddin Erbakan

.

112. "Kim için öldüyseniz, ödülünüzü ondan bekleyin."

Seyyid Kutub

.

113. "İslâm, sadece bir köşeye çekilip dindarlık yapmak değil, hayatı mü'min bir üslupla yaşama sanatıdır."

Mahmud Esad Coşan

.

114. "Bir milletin asıl gücü; topu, tüfeği yahut tankı değil, imanlı ve inançlı gençliğidir."

Necmeddin Erbakan

.

115. "Batılılardan nefret ediyorum, Amerika' dan nefret ediyorum; ama daha çok Amerika'nın vicdanına sığınan müslümanlardan nefret ediyorum."

Seyyid Kutub

.

116. "Eğer uğrunda ölmeye hazır değilseniz, "özgürlük" kelimesini lugatınızdan çıkarın."

Malcolm X

.

117. "Oğlum! Alimlerin sohbetine devam et. Bahar yağmuru ile yeri yeşillendiren Allah, hikmet nuru ile de müminlerin kalbini aydınlatır."

Hz. Lokman aleyhisselam

.

118. "Alimler, Muhammed aleyhisselâm'ın ümmetine anne babalarından daha merhametlidirler. Çünkü anne babaları onları dünya ateşinden, alimler ise âhiret ateşinden korurlar."

Yahya b. Muâz rahmetullahi aleyh

.

119. "Bilmeyene öğret, bilenden öğren. Bildiğini korumuş, bilmediğini öğrenmiş olursun."

İmam Gazâlî

.

120. "On altı senedir doyasıya yemek yemedim. Çünkü doyasıya yemek vücuda ağırlık verir, kalbi katılaştırır, zekayı kaybettirir, uykuyu çeker ve sahibini ibadetten alıkoyar."

İmam Şâfiî rahmetullahi aleyh

.

121. "Bilgini isyan ile kirletme. Sonra bilginler ilminin aydınlığıyla yollarına devam ederken, sen isyanın karanlığı içinde kaybolur gidersin."

imam Şâfiî rahmetullahi aleyh

.

122. "Üç kişiye acırım; Bir kavmin lideri iken küçük düşene, zengin iken fakir olana ve dünyanın elinde oyuncak olan alime."

Fudayl b. Iyâz rahmetullahi aleyh

.

123. "Başaracağım diyen de başaramayacağım diyen de sonunda haklı çıkar."

.

124. "Yaşamak, af dilemek ve hizmet etmek için verilmiş bir mühlettir."

Rahmi ERAY

.

125. "İnsanın lisanı kalbinin tercümanıdır"

Ahmet Cevdet Paşa

.

126. İmam Ahmed b. Hanbel hazretlerine, insan ne zaman rahata erer, diye sorulduğunda yüce imam şu cevabı verdi:

"Cennete ilk adımını attığında..."

.

127. "Yemekle dolu midede hikmet durmaz ."

Zünnûn el Mısrî rahmetullahi aleyh

.

128. "Dünya nedir? Ne kumaş, ne kadın ne de paradır. Dünya insanı Allah'tan alıkoyan her şeydir."

Mevlânâ Celâleddin Rûmî

.

129. Arkadaş arkadaşın iyiliğidir.

İbrahim Tenekeci

.

130. Yapmak için üç insanı bir araya zor getirirsiniz. Yıkmak için gönüllü birlikler oluşur.

İbrahim Tenekeci

.

131. Kimseyi ve hiçbir işi beğenmemek, ölçüyü değil de ölçüsüzlüğü ortaya koyar.

İbrahim Tenekeci

.

132. “Hz. Dâvûd aleyhisselâm Hakk'a (c.c.) yalvarıp dedi ki: İlâhî! Dünyada sultan denen kulların ve onların hazineleri var. Pekiyi, senin hazinen nerdedir? Ferman geldi: Ey Dâvûd! Benim hazinem, mü'min kullarımın gönülleridir.” (Dr. Hayati Bice, Hoca Ahmed Yesevî, sayfa 281)

İbrahim Tenekeci

.

133. Dünya yük, Allah büyük.

İbrahim Tenekeci

.

134. Düzgün ve dürüst bir insan olmamız da başkalarına iyiliktir. 

İbrahim Tenekeci

.

135. “Bütün hallerinde ilim, edep ve takvâ üzerine ol. Dünyaya ve onu sevenlere aldırış etme. Bedeninden çok gönlünü mamur et. Amelin halis, duan içten ve elbisen gösterişsiz olsun. Hakk'ı arayan kimseyi yoldaş edin." 

Abdulhâlik Gücdüvânî hazretleri

.

136. “Sana verilmeyen bir şeyden dolayı elem duyman ve üzülmen, bunun Allah'tan olduğunu bilmemenden ileri gelir."

İbn Atâullah İskenderî
.

137. “Başlangıçlar, nihayetlerin tecelli ettiği yerlerdir. Kimin bidayet ve başlangıcı Allah'la olursa, nihayeti de O'nunla, O'na doğru olur.”

İbn Atâullah İskenderî

.

138. "Er odur ki dünyada koya bir eser,

         Esersiz kişin yerinde yeller eser"

                 Barbaros Hayreddin Paşa

.

139. “Her nefis ölümü tadacaktır. Ancak herkes ayrı ayrı tatlarla tadacaktır.”

Gönenli Mehmet Efendi

.

140. “Annesine iyi bakan, kalbini kırmayan, harpte şehit düşenlerin mertebesine erişir.”

Gönenli Mehmet Efendi

.

141. “Seni Allah’a yalvartan günahın, seni mağrur eden sevabından daha iyidir”

Abdülhayy Efendi

.

142. “Günde en az bir kişiye iyilik et, gönlünü al. Çünkü cennetin yolu, gönül almaktan geçer.”

Süleyman Hilmi Tunahan

.

143. “Tek vakit namazımı kaçırmaktansa, bin kere ölmeyi tercih ederim.”

Abdülhakim Arvâsî

.

144. Namaz, namaz, namaz. Nerede ve ne şart altında olursa olsun mutlaka namaz kılın.”

Abdülhakim Arvâsî

.

145. "Kişinin dindarlığı, ekmeğinin helalliği nisbetindedir."

Süfyân-ı Sevrî rahmetullahi aleyh

.

146. "Kibir taşıyan kafada akla rastlayamazsınız."

Ahmet b. Hanbel rahmetullahi aleyh

.

147. "Bir kimse sadık bir arkadaştan mahrum kalırsa, bir hazineyi kaybetmiş demektir."

Ahmet b. Hanbel rahmetullahi aleyh

.

148. " Ağzına lüzumsuz bir lokma koydun mu, ağzından lüzumsuz bir söz çıkar. "

Ahmet Havârî rahmetullahi aleyh

.

149. "Allah'a yaklaştırmayan her nimet baş belasıdır."

Ebu Hâzim rahmetullahi aleyh

.

150. "Kıyamet gününde nereye gitmek istiyorsanız, hazırlığınızı ona göre yapın."

Ömer b. Abdülaziz rahmetullahi aleyh

.

151. "Günahın küçüklüğüne bakma, kendisine karşı günah işlediğin zatın büyüklüğüne bak."

Veysel Karânî rahmetullahi aleyh

.

152. "İlim öğrenmek isteyen kimsenin, vakarlı ve Allah'tan korkar halde olması gerekir."

İmam Mâlik rahmetullahi aleyh

.

153. "Olgun insan, güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyendir."

Konfüçyüs

.

154. "Hakikat’ ile Adalet, insani arayışın iki sınır ufkudur; birey ve toplum dairesinde birini ihmal eden insanlığını da  insanlığı da imha eder.

İhsan Fazlıoğlu

.

155. "İnsanın başkası olması kolay, kendi olması zordur; çünkü başkası olmak rol yapmayı, kendi olmak, tüm maskeleri atmayı gerektirir."

İhsan Fazlıoğlu

.

156. "Umut tükenmez bir hazinedir. Yeter ki insan tükenmesin."

Yusuf Kaplan

.

157. "Kişinin maneviyatını kör eden en tehlikeli tavır; Yanlışlarının meşruiyetini, doğrularını kullanarak sağlamaya çalışmasıdır."

İhsan Fazlıoğlu

.

158. "Bizler duanın büyü, Musa’nın sihirbaz olmadığını fark edenler zümresindeyiz."

İsmet Özel

.

159. "Anlasınlar ki sevmek insafı, insaf merhameti, merhamet insanlığı getirir."

Mustafa Kutlu

.

160. "Bizim medeniyetimiz, bir kitap medeniyetidir. Okumak, yeryüzündeki varlığımızı anlamlandıran en önemli eylemlerden biridir."

İbrahim Kalın

.

161. "İnsanların kusurlarını en çok dillendirip büyütenler, kendi yaşayışlarında o kusurları en çok işleyenlerdir."

İbn Hazm

.

162. "Bu dünya, hassas kalpler için bir cehennemdir."

Goethe

.

163. "Bol bol okuyun ve okumayı terk etmeyin. Derdi olan insan okur."

Rasim Özdenören

.

164. "Kendinizi, kendinizle zaman geçirmeyi yalnızlık sanmayacağınız şekilde yetiştirin."

Tarkovski

.

165. "Küçük insanlar dengini; büyük insanlar kendini arar."

Yunus Emre

.

166. "Güzel insan aramak ile insandaki güzelliği aramak arasında derin bir fark vardır."

Farid Farjad

.

167. "Umudumuz acımızdan büyük olmalıdır."

Cahit Zarifoğlu

.

168. "Hayatı sadece din ve dua ile değil, aynı zamanda çalışma ve bilimle tanzimetmek gerektiğine inanan kimse, o İslam’a aittir."

Aliya İzzetbegoviç

.

169. "Okumak üç türlüdür: Dilin okuması kıraat, Aklın okuması tefekkür, Kalbin okuması hayattır."

İmam Gazali

.

170. "Samimiyet, kalbimizle dilimizin bir olmasıdır."

İbrahim Tenekeci

.

171. "Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz."

Sezai Karakoç

.

172. "Kitap okumayan meydan okuyamaz."

Nuri Pakdil

.

173. "Sloganımız Müslümanların İslamlaşması, hedefimiz inanmak ve mücadele!"

Aliya İzzetbegoviç

.

174. "Hayatımın erken dönemlerinde öğrendim ki eğer bir şey istiyorsan biraz gürültü yapman iyi olur."

Malcolm X

.

175. "Çok fazla düşünüyor ama az hissediyoruz. Makineleşmeye değil insanlaşmaya muhtacız aslında. Zekaya değil iyilik ve anlayışa… Bu değerler olmadan hayat korkunç olur, her şeyimizi yitiririz."

Charlie Chaplin

.

176. "Gülümsemek, yüzün zekatıdır."

Sezai Karakoç

.

177. "Bize çağdışı diyorlar, doğrudur. Çağlar açtık, çağlar kapattık. Çağlar bizden geri."

Mehmet Akif Ersoy

.

178. "Sanki rableriymiş gibi insanların günahlarına bakmayın. Bir kul gibi kendi günahlarınıza bakın."

İmam Malik rahmetullahi aleyh

.

179. "Aydınlık yolu herkes bulur, mesele karanlık yolda ışık aramakta."

Necip Fazıl Kısakürek

.

180. "Adalet devamlı olursa yapıcı olur, zulüm devamlı olursa yıkıcı olur."

İbn-i Haldun

.

181. "Bugünün gerçekleri dünün hayalleri; Bugünün hayalleri yarının gerçekleridir."

Hasan el-Benna


182. "İçimizdeki nefreti elektrik enerjisine dönüştürebilecek olsak, tüm dünyayı aydınlatabilirdik."

Nikola Tesla

.

183. "Gökyüzüne bakmayanların kalbi daha çabuk kirlenir."

Cahit  Zarifoğlu

.

184. "Kime kendi kıymetinden fazla değer verdiysem, mutlaka kendisine verdiğim değer miktarınca değerimi düşürmüştür."

İmam Şafii rahmetullahi aleyh

.

185. "Senden önce gelip geçenlerden ibret al, senden sonrakilere ibret olma."

Aristo 

.

186. "Dinin tamamı ahlaktır. Ahlakta seni geçen, dinde de geçmiştir."

İbn Kayyım el-Cevziyye

.

187. "İnsan alışkanlıklarının çocuğudur."

İbn Haldun

.

188. "İlim, ezber edilen değil, ezber edilenden temin edilen faydadır."

İmam Şafii rahmetullahi aleyh

.

189. "Kahrı en iyi hafifleten ne bağırmak ne de kızmadır. Aksine inceliktir."

Unsî el-Hacc

.

190. "Siz evlerinizde İslam devleti kurun ki, Allah sokaklarınızı İslamlaştırsın."

Hasan el-Benna

.

191. "Allah insanı iddiasından vurur."

İsmet Özel

.

192. "Kuruntu derdin yarısı, sükunet devanın yarısı, sabır ise şifanın yarısıdır."

İbni Sina

.

193. "İslam’ı tatbik etmek ile adaleti tesis etmek aynı şeydir."

Mevdûdi


194. "Cebrail ile gelen vahye inanmayanlar, Azrail ile gelen ecele teslim olacaklardır."

Mehmet Akif Ersoy

.

195. "Zamanı gelmiş bir fikri engelleyebilecek hiçbir güç yoktur."

Salih Mirzabeyoğlu

.

196. "Bilinçli insan her an bir koşudadır."

Nuri Pakdil

.

197. "Cihadı alnımızın çatına vurduk ve şehadeti koyduk her sabah duamızın başına."

Cahar Dudayev

.

198. "Savaşa karşıyım ama haksızlığa karşı savaşmak karakterimdir."

Şamil Baseyev

.

199. "Batının tanımlayıcı tek özelliği; ilkesizliktir."

Tahsin Görgün

.

200. "Fikirlerin kanatları vardır, kimse insanlara ulaşmasını engelleyemez."

İbn Rüşd  

.

201. "Bizim medeniyetimizde üç konuda tatil câiz değildir: Akılda, ibadette, ilimde..."

İhsan Fazlıoğlu
.

202. “Bir milletin ıslahı, kötülerin imhasıyla değil, genç neslin eğitim ve terbiyesi ile mümkündür.”

Süleyman Hilmi Tunahan.

203. "Hayatımız tehlikede değil, tehlike hayatımızda. Bir yaşama biçimini tehlikeli olduğu halde güvenli olarak algılıyoruz bugün. Halbûki bu; tehlikeli, felâkete müncer olmak üzere yaşanan bir hayat."

İsmet ÖZEL

.

204. "Lisânı ağızda olanlara değil, lisânı gönülde olanlara yâr et bizi. Tebessümü simâsında olanlara değil, tebessümü gönülde olanlara kat bizi. Aşkı tende sananlara değil, aşkı ruhunda can bilenlere arat bizi."

Mevlânâ Celâleddin Rûmî

.

205. "Bir şeyi insanlar görür diye yapmamak riyâdır. Bir şeyi insanlar görsün diye yapmak şirktir. İhlâs ise Allah Teala'nın seni bu iki halden kurtarmasıdır"

Fudayl b. İyâz rahmetullahi aleyh

.

206. "Büyük bir ideal uğruna ayakta değilseniz, her darbe sizi yere serebilir."

Malcolm X

.

217. "Ben, gerçeği arayan bir gezginim. İnsanlar arasında insanlığın anlamını arayan bir insanım. İslâm'ın tertemiz gölgesinde vatanı için saygınlık, özgürlük, istikrar ve güzel bir hayat isteyen bir vatandaşım. Ben, varlığının sırrını anlayan, her şeyden ilgisini kesip yalnız Allah'a yönelen biriyim ve şöyle sesleniyorum: Benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben, Müslümanlardanım. Ben buyum, peki sen kimsin?"

Hasan el-Bennâ

218.“ Kimse, görmek istemeyenler kadar kör değildir.”

 Jonathan Swif


219. Adalet kâinatın ruhudur.

Ömer Hayyam

grddmkgbd

220. Sanma ki dert sadece sende var, sendeki derdi nimet sayanlar da var.

Mevlânâ

gdxfgdgfd

221. “Ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil. Ben adaletin peşindeyim, kim için veya kime karşı olduğu önemli değil.”

Malcolm X

ggdhfcdh

222. Dünyada ilimden iyi dostum yok. İlim hazineden üstündür. Çünkü hazineyi koruman gerekirken, ilim seni korur. 

Nizâmülmülk

ghdfryrt

223. “Dört zamanda dört şeyi korumak gerekir; namazda gönlü, halk arasında dili, yiyip içmede boğazı, bir kimsenin evine girince de sözü.” 

Lokman Hekim

. efteg

224.“İyi kanun koy. Kötü kanun koyan kimse daha hayattayken ölmüş demektir. Adalete dayanan kanun bu göğün direğidir. Kanun bozulursa  gök yerinde duramaz.” 

Yusuf Has Hâcib

 d

225.“Bildiğin zafman bildiğini, bilmediğinde de bilmediğini söylemek, işte bilgi budur.” 

Konfüçyüs

 gdfgd

226. Bir düşünür, kendi milletinin kültürünü tenkîd edebilir, ama tahkîr edemez. Kolay değil. Tenkîd bilmeyi şart koşar, tahkîr ise yalnızca bir kaçıştır, kendinden kaçış...

Tenkit, ikmal etmek içindir, tahkir, ifna etmek için. Teklîfsiz tenkît, tahriptir. 

Tahrîbat ile tamîrât yapılmaz. 

İhsan Fazlıoğlu

kjknkdfmn

227. “Bir kilimi üzerinde sevgiliniz gezinecekmiş, bir kaşkolu çocuğunuz boynuna dolayacakmış gibi dokur, bir binayı içinde anneniz oturacakmış gibi yaparsanız; ne o kilim eskir, ne o kaşkol solar, ne o bina yıkılır.” 

Ali Ural

kfesdjmlksmlgkmslketr

228. “Bir kilimi üzerinde sevgiliniz gezinecekmiş, bir kaşkolu çocuğunuz boynuna dolayacakmış gibi dokur, bir binayı içinde anneniz oturacakmış gibi yaparsanız; ne o kilim eskir, ne o kaşkol solar, ne o bina yıkılır.” 

Ali Ural

skfgnrerskgmksdgmredet

229. “Her mağlubiyet, ahlâki çöküşle başlar. Her ne yapılmak isteniyorsa, bu önce insanların ruhlarında gerçekleşmelidir.” 

Aliya İzzetbegoviç

 gredgtr

230. “Aklın ölümü ne?” dedi, “Düşüncenin terki!” dedim.  “Kalbin ölümü ne? dedi, “Zikrin terki!” dedim.” 

Muhammed İkbâl

fgdrfgdhedhtythr

231. “Bize sözlerimizden çok, yüreğimizden anlayan gerek.”

Cahit Zarifoğlu

wsrfwet

232.  Herkes gibi olmak, olmayacak bir şey

Herkes gibi olmak, olmamak gibi bir şey

Sezai Karakoç

 sfe

233. "Kelimelerini yükselt, sesini değil. Yağmurdur çiçekleri büyüten, gök gürültüsü değil."

Mevlana

dfhdhdfdhd

234. Umudum her zaman bâkîdir amma,

Zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun

Abdurrahim Karakoç

 

235. "Cenab-ı Hakk'ın büyük lütuflarına ve yüce ihsanlarına nail olmak için ihlas ve muhabbet gibi bir vesile; muhtaçlara hizmet gibi bir fazilet tasavvur edilemez."

Muhammed Esad Erbîlî rahmetullahi aleyh

grdgrdrd

235. "Geminin tek kaptanı olur, gerisi mürettebattır.

Kalbin tek sahibi olur gerisi teferruattır."

Victor Hugo

ergetgete

236. "Geminin tek kaptanı olur, gerisi mürettebattır.

Kalbin tek sahibi olur gerisi teferruattır."

Necip Fazıl Kısakürek

ertte

237. "Her bildiğini söyleme, ama her söylediğini bil!"

Yunus Emre

 kfffff

236. “Ufak bir yanlış hareketinle üzülecek, darılacak kimseye çok güvenme.”

İmam Şâfiî

gsgdhgheggre

237. “Cenâb-ı Hakkın en sevdiği insan, sorumluluğunu bilen ve kendi görevini en iyi şekilde yerine getiren insandır. Görevini ciddiyet ve titizlikle yapmak ihsân makamıdır.”

Necmettin Erbakan

.

238. "İlimle uğraşmak, Allah rızası kazanmak için tutulan en iyi yol ve en üstün ibadettir. İlim tahsili nafile oruç, namaz ve zikirden daha faziletlidir."

İmam Nevevî rahmetullahi aleyh

 

239. "Cenab-ı Hakk'ın büyük lütuflarına ve yüce ihsanlarına nail olmak için ihlas ve muhabbet gibi bir vesile; muhtaçlara hizmet gibi bir fazilet tasavvur edilemez."

Muhammed Esad Erbîlî rahmetullahi aleyh

 

240. "Bir demir parçası mıknatısa yapışınca onun özelliklerini kazandığı gibi, insan da kim ile oturup kalkarsa onun ahlâkını kazanır."

Ömer Nasuhi Bilmen

  

241. "Müslüman cemaat adamı ve daha ziyade cemiyet adamıdır. Cemiyeti bırakıp yalnız kendini düşünmek Hz. Peygamberin sünnetine aykırıdır."

Mahir İz

 

242. "Küçük günah, saman alevine benzer, ne var ki o saman alevlerinin bütün bir diyarı yakıp kül ettiği çok görülmüştür."

İbn Atâullah el-İskenderî

Yazar: 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.