Kabe

Hz. İbrahim (a.s) I - Tek Başına Bir Ümmet

İbrahim yaşadığı bölgede öncelikle babası Azer’i ve Nemrut’u Hakk’a çağırmış, onların putları ile mücadele etmiştir. İbrahim (a.s) putları kötüleyerek onları düşünmeye sevk etmiştir. Hz İbrahim’in kavmi olan Irak bölgesinde yaşayan Keldanîler; yıldızlara, gök cisimlerine taptıkları gibi putlara da tapıyorlardı.
Türkçe

Abdullah b. Mes’ûd - Kur'ân'ın Tercümanı

İbn Mes’ûd, Rasûl-i Ekrem’in vefatından sonra geride bıraktığı en büyük Kur'ân âlimiydi. Abdullah ibn Abbas onun Kur’an’ın en büyük tercümanı olduğunu söylüyordu. Efendimiz aleyhisselam: “Kuran’ı şu dört kişiden öğreniniz.” buyurmuş ve en başta İbn Mes’ûd’un adını zikretmişti.
Türkçe

Sayfalar

RSS - Kabe beslemesine abone olun.