Zuhruf Sûresi

1. Gökten bir ölçüye göre su indiren de O'dur ki, ölü bir beldeye Biz o suyla hayat verdik. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız.

Zuhruf Sûresi 43/11

  

2. Bütün çiftleri yaratan, bindiğiniz gemileri ve hayvanları sizin hizmetinize veren de O'dur. Bu sayede onların sırtlarına kurulursunuz. Onlara bindiğinizde Rabbinizin nimetini hatırlayıp şöyle dersiniz: "Bunu bizim hizmetimize veren Allah her türlü kusurdan uzaktır. Yoksa bizim buna gücümüz yetmezdi. Sonunda hepimiz Rabbimize döneceğiz."

Zuhruf Sûresi 43/12-14

    

3. Bunun gibi, senden önce hangi ülkeye Biz bir peygamber gönderdiysek, oranın refah içindeki ileri gelenleri de "Biz atalarımızı bir din üzerine bulduk; onların izine uymuş gidiyoruz" dediler. Peygamberleri, "Ya ben size atalarınızdan gördüğünüz şeyden daha doğrusunu getirmişsem yine onların izine uyacak mısınız?" dedi. Onlar ise "Biz sizinle gönderileni inkâr ediyoruz" dediler.

Zuhruf Sûresi 43/23-24

  

4. Bir de "Bu Kur'an iki şehirden birindeki büyük bir adama indirilseydi ya" dediler.

Zuhruf Sûresi 43/31

 

5. Kim Rahmân'ın zikrine karşı körlük ederse, Biz ona bir şeytan musallat ederiz, artık o kendisine arkadaş olur.

Zuhruf Sûresi 43/36

 

6. O halde sana vahyolunan Kur'an'a sımsıkı sarıl. Çünkü sen dosdoğru bir yoldasın.

Zuhruf Sûresi 43/43

 

7. Bu Kur'an senin için de, kavmin için de büyük bir şereftir. Yakında ondan sorguya çekileceksiniz.

Zuhruf Sûresi 43/44

   

8. O gün takvâ sahiplerinden başka bütün dostlar birbirine düşman kesilirler.

Zuhruf Sûresi 43/67

   

9. Ey ayetlerimize iman etmiş ve hakka teslim olmuş kullarım! Ne bir korku vardır bugün size, ne de keder. Siz de eşleriniz de, sevinç içinde girin Cennet'e. Etraflarında altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada canların çektiği, gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebediyen kalacaksınız. Yaptıklarınız sayesinde vâris kılındığınız Cennet işte budur.

Zuhruf Sûresi 43/68-72

 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.