Kemal Edip Kürkçüoğlu

Nat'ı Şerif

Ey zâtı ezelden beri cânanım efendim

Didârına bin kerre fedâ cânım efendim.

Naatı-ı Şerif

Ebediyyen sevecek cân onu cânân olarak
Şart-ı peymân olarak, hüccet-i îmân olarak

RSS - Kemal Edip Kürkçüoğlu beslemesine abone olun.