Salât-u Selamlar

Ahmed er-Rufâî Hazretlerinin Salavâtı

Allah'ım! salât, selâm ve bereket, her şeyden önce ortaya çıkmış nurun ve hakîkî yolun (olan Hz. Muhammed aleyhisselâmın üzerine) olsun.

Seyyid Ahmed Bedevî rahmetullâhi aleyh Hazretlerinin Salavâtı

Allah’ım! Kaynağı ilâhî nurun olan varlık ağacının (tohumu), sonsuz merhametinle kullarına ihsan buyurduğun hilkât nurunun ilk parıltısı, yaratılış ve ahlâk bakımından insanların en üstünü, cismânî bedene bürünmüş ruhların en şereflisi, Rabbânî sırların madeni, seçilmiş kullara ait ilim hazinelerinin (koruyucusu), yaratmaya başladığında mahlûkâtında tecelli eden nurunun, eşsiz güzelliğin ve en yüce rütbenin ilk ve aslî sahibi, Onun nurundan zuhur edip Onun nuruna intikal eden bütün peygamberlerin (kıyamet günü) sancağı altında toplanacakları (önderi) Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselâma salât ve selâm eyle!

İbrahim Desûkî (Rahmetullahi Aleyh)’İn Salâtı

Allah’ım! Sırlar semasının güneşi, nurların membaı, celâlî yüceliklerin etrafında dönüp durduğu merkezi ve cemâlî güzellikler burcunun en yüksek noktası olan Muhammed aleyhisselâmın övülmüş zatına ve biricik eşsiz rûhâniyetine salât eyle! Allah’ım! (Muhammed aleyhisselâmın) Senin nezdindeki sırrı ve Sana vuslat yolundaki seyri hürmetine, beni korkularımdan emin kıl! (Hak yolda) tökezlemelerimi azalt! Hüznümü ve hırsımı gider!(Rahmetin ve yardımınla daima) benimle ol!

Hz. Ali Radıyallahu Anh’ın Öğrettiği Salavat

اَللّٰهُمَّ دَاحِيَ

Salât-u Selam

اِنَّ اللهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّط يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْليمًا "Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamberi överler. Ey inananlar! Siz de onu övün, ona salat ve selam getirin." Ahzâb Suresi 56. Ayet

Kim Tam ve Bol Ecir Almak İsterse

“Allah’ım Nebi Muhammed’in, mü’minlerin anneleri olan hanımlarının, zürriyyetinin ve ehl-i beytinin şanını, İbrahim’in âlinin şanını yücelttiğin gibi yücelt. Çünkü sen hamd edilensin, şereflisin.”

İslam Dininin Güneşine

Allah'ım! salât ve selam; Ayın on dördünün dolunayı, karanlıkları aydınlatan nur kaynağı, esenlik yurdunun anahtarı, İslam dininin güneşi Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın üzerine olsun!

Kalplerin Tabibine

"Ey Allah'ım! Kalplerin tabîbi ve devası, vücutların şifası, gözlerin nûru ve ziyâsı olan Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam eyle."

Sana Nasıl Salavât Getireceğiz?

"Allah"ım! Muhammed"e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrâhim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen, övgüye en lâyık ve şanı en yüce olansın. Allah"ım! Muhammed"e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrâhim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle! Şüphesiz sen övgüye en lâyık ve şanı en yüce olansın." deyin. ”

Emir Seyyid Ali El-Hemedânî Hazretlerinin Salâvatı

Allah’ın selâmı üzerine olsun ey Haremeyn’in İmamı! Allah’ın selâmı üzerine olsun ey doğunun ve batının imamı! Allah’ın selâmı üzerine olsun ey insanların ve cinlerin Rasûlü! Allah’ın selâmı üzerine olsun ey iki cihanda olanların Efendisi ve şefaatçisi!
RSS - Salât-u Selamlar beslemesine abone olun.