Salât-u Selamlar

Verdiği Nefesler Sayısınca

Yarattığı varlıkların alıp verdiği nefesler sayısınca Rabbimize ham-dü senâ olsun. Mevlâmızı nasıl zikredip O'na nasıl dua edeceğimizi bize öğreten Peygamber Efendimize, onun aile ve ashâbına da yeryüzündeki kumlar, gökyüzündeki yıldızlar sayısınca salâtü selam olsun.

İki Dünyada Şefaatçimiz

İslâm ve imanın ezelî ve ebedî nûru, şahsiyetimizi inşâ eden en güzel örneğimiz, iki dünyada şefaatçimiz, Âlemler Sultanı Sevgili Efendimize sonsuz salâtü selâm olsun.

Her An ve Her Nefes Alışta

"Allah'ım! Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ve O'nun ailesine her an ve her nefes alışta...

En Güzel Salavatlar

Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir? Salavat getirmenin fazileti nedir? Peygamberimizin (s.a.v) öğrettiği salavat hangisidir? Allah dostlarının sürekli okudukları, tavsiye ettikleri en etkili, tesirli ve en güzel salavatlar hangileridir? Okunması tavsiye edilen en güzel salavatlar...

Salâtu Selâm Getiriniz

"Günlerinizin en faziletlisi Cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selam getiriniz...

Aldığımız Nefesler Sayısınca

Yarattığı varlıkların alıp verdiği nefesler sayısınca Rabbimize hamdu senâ olsun. Mevlâmızı nasıl zikredip O'na nasıl duâ edeceğimizi bize öğreten Peygamber Efendimiz'e...

Efendimiz aleyhisselâm'a Ahmed el Bedevî rahmetullahi aleyh'in Salâtı

"Allah'ım; nurların nuru, sırların sırrı, zorlukların ilacı, kolaylıkların anahtarı olan Peygamberimiz Hz. Muhammed Efendimiz'e, tertemiz şerefli âline...

Salât-u Tefriciye

“Ya Rab! Efendimiz Muhammed’e tam ve mükemmel bir salat ve selam eyle. O Nebi ki, onun yüzü suyu hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır...

Günahlarımızı Bağışla

"Allah'ım! Senden, Peygamberimiz Hz. Muhammed Efendimiz'e ve diğer bütün Enbiyâ ve Rasullere, onların bütün âl ve ashâbına salât/rahmet etmeni, geçmiş günahlarımı bağışlamanı...

Salât-ı Münciye

“Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ’ya salât eyle. Öyle bir salât ki; o salât vesîlesiyle bizi bütün korku ve âfetlerden kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider...
RSS - Salât-u Selamlar beslemesine abone olun.