Salât-u Selamlar

Her An ve Her Nefes Alışta

"Allah'ım! Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ve O'nun ailesine her an ve her nefes alışta...

En Güzel Salavatlar

Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir? Salavat getirmenin fazileti nedir? Peygamberimizin (s.a.v) öğrettiği salavat hangisidir? Allah dostlarının sürekli okudukları, tavsiye ettikleri en etkili, tesirli ve en güzel salavatlar hangileridir? Okunması tavsiye edilen en güzel salavatlar...

Salâtu Selâm Getiriniz

"Günlerinizin en faziletlisi Cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selam getiriniz...

Aldığımız Nefesler Sayısınca

Yarattığı varlıkların alıp verdiği nefesler sayısınca Rabbimize hamdu senâ olsun. Mevlâmızı nasıl zikredip O'na nasıl duâ edeceğimizi bize öğreten Peygamber Efendimiz'e...

Efendimiz aleyhisselâm'a Ahmed el Bedevî rahmetullahi aleyh'in Salâtı

"Allah'ım; nurların nuru, sırların sırrı, zorlukların ilacı, kolaylıkların anahtarı olan Peygamberimiz Hz. Muhammed Efendimiz'e, tertemiz şerefli âline...

Salât-u Tefriciye

“Ya Rab! Efendimiz Muhammed’e tam ve mükemmel bir salat ve selam eyle. O Nebi ki, onun yüzü suyu hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır...

Günahlarımızı Bağışla

"Allah'ım! Senden, Peygamberimiz Hz. Muhammed Efendimiz'e ve diğer bütün Enbiyâ ve Rasullere, onların bütün âl ve ashâbına salât/rahmet etmeni, geçmiş günahlarımı bağışlamanı...

Salât-ı Münciye

“Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ’ya salât eyle. Öyle bir salât ki; o salât vesîlesiyle bizi bütün korku ve âfetlerden kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider...

İmam Şâfiî’nin Efendimiz aleyhisselâm’a Salâtı

Allah’ım! O’nu zikredenler zikrettikçe, onu anmakta gaflete düşenler gaflet ettikçe Muhammed'e salât eyle!"

Mevlana Halid Bağdadi rahmetullahi aleyhin Efendimiz Aleyhisselâma Salâtı

"Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve O’nun âline, bütün dertler ve devalar sayısınca bol bol salât, selam eyle ve bereket ihsan eyle."
RSS - Salât-u Selamlar beslemesine abone olun.