Salât-u Selamlar

Efendimiz aleyhisselâm'a Ahmed el Bedevî rahmetullahi aleyh'in Salâtı

"Allah'ım; nurların nuru, sırların sırrı, zorlukların ilacı, kolaylıkların anahtarı olan Peygamberimiz Hz. Muhammed Efendimiz'e, tertemiz şerefli âline...

Salât-u Tefriciye

“Ya Rab! Efendimiz Muhammed’e tam ve mükemmel bir salat ve selam eyle. O Nebi ki, onun yüzü suyu hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır...

Günahlarımızı Bağışla

"Allah'ım! Senden, Peygamberimiz Hz. Muhammed Efendimiz'e ve diğer bütün Enbiyâ ve Rasullere, onların bütün âl ve ashâbına salât/rahmet etmeni, geçmiş günahlarımı bağışlamanı...

Salât-ı Münciye

“Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ’ya salât eyle. Öyle bir salât ki; o salât vesîlesiyle bizi bütün korku ve âfetlerden kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider...

İmam Şâfiî’nin Efendimiz aleyhisselâm’a Salâtı

Allah’ım! O’nu zikredenler zikrettikçe, onu anmakta gaflete düşenler gaflet ettikçe Muhammed'e salât eyle!"

Mevlana Halid Bağdadi rahmetullahi aleyhin Efendimiz Aleyhisselâma Salâtı

"Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve O’nun âline, bütün dertler ve devalar sayısınca bol bol salât, selam eyle ve bereket ihsan eyle."

İslam Dininin Güneşine

Allah'ım! salât ve selam; Ayın on dördünün dolunayı, karanlıkları aydınlatan nur kaynağı, esenlik yurdunun anahtarı, İslam dininin güneşi Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın üzerine olsun!

Kalplerin Tabibine

"Ey Allah'ım! Kalplerin tabîbi ve devası, vücutların şifası, gözlerin nûru ve ziyâsı olan Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam eyle."

Efendimiz aleyhisselâm'a İbrahim b. Edhem rahmetullahi aleyh'in Salât ve Selamı

"Allah’ım, küfür ve tuğyân fırkalarını parçalayıp dağıtan ve şeytanların arkadaşlarının ve şeytanın ordularını darmadağın eden efendimiz Muhammed’e ve âline salât ve selâm olsun."

Emir Buhârî'nin (Emir Sultan) okuduğu rivayet edilen salâvat

"Allah’ım Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât ve selam eyle. Ey sıkıntı anlarımda destekçim. Ey kederli anlarımda yardımcım. Ey her musibette gözetip kollayanım. Ey her belâ anında koruyucum. Allah’ım Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât ve selam eyle."
RSS - Salât-u Selamlar beslemesine abone olun.