Berra KEPEKÇİ

Çağımızın Bilgesi Seyyid Hüseyin Nasr’ın Günümüze Dair Tespitleri

20. yy.’da Batı’ya yönelme – gitme, 21. yy.’da Doğu’ya yönelme – gitme şeklinde değişmiştir. Dolayısıyla yaşanan diğer gelişmelerden birisi de sekülerleşmenin aksine sekülerleşme karşıtı bir evirilme ve bir dinileşme sürecinin yaşanmasıdır.

Siyer-i Nebi ve Muhammed Hamidullah

Muhammed Hamidullah, Ortaçağ İslâm geleneğinde görülen çok yönlü İslâm âlimi prototipinin XX. yüzyıldaki başlıca temsilcilerdendir. Uzmanlık alanını İslâm tarihi ile sınırlandırmadan İslâm Hukuku, Kur’ân, Hadis ve Tefsir gibi ilim dallarıyla yakinen ilgilenmiş ve bu alanlarda birçok eser telif etmiştir.[1]
RSS - Berra KEPEKÇİ beslemesine abone olun.