Berra KEPEKÇİ

Güneşin Altındaki Deve

2021 yılında çocuk yayın dünyasına merhaba diyen Bulutsu Yayınları’nın ilk kitap çalışması Griffin Ondaatje’nin kaleminden “Güneşin Altındaki Deve”dir. İlüstrasyonlarını Linda Wolfsgruber’in yaptığı eser, sahibi tarafından hırpalanan bir deveye Peygamber Efendimiz’in (sav) merhametini konu alır. Griffin Ondaatje, Kanadalı bir belgesel ve çocuk kitabı yazarıdır...

Kurban Etmeyin! Neyi? İtidali

Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi’nin, “Kurban Bayramı”nı “katliam günleri” olarak isimlendirmesini ve küçük bir çocuğun “Hayvan keserek bayram yapan bir dini aklım almıyor!” sözü üzerine kurban kesmek yerine kendince daha hayırlı işler yapmayı tercih edenleri okuduğumuzda...

Nerede Benim Rızam İçin Birbirini Sevenler

Hz. Peygamber, bir sahâbînin “Ya Resûlallah! Kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim. Ama zalimse nasıl yardım edeyim?” sorusuna binaen “Onu zulümden alıkoyar, zulmüne engel olursun. Şüphesiz ki bu ona yardım etmektir.” (Buhârî, Mezâlim 4; Tirmizî, Fiten 68) buyurur.

Dindar Olmak

İslamiyet, insanın varoluşsal bilincinin oluşmasında ve toplumsal hayatının düzenlenmesinde değer merkezli dinamik bir yapı arz eder.

Kıblenüma Mabetler

Allah’ın âyetlerini okumak, insanlığı kötülüklerden arındırmak, onlara Kitab’ı, hikmeti ve daha önce bilmedikleri birçok şeyi öğretmek üzere gönderilen Peygamber’in[2] ilk ibadeti de o gün başladı.

Takva Elbisesi mi Teberrucu’l-Cahiliyye mi?

Medine döneminde inen tesettür emriyle[2] aslında cahiliye toplumunda var olan örtünme şekline müdahil yeni bir biçim vaz’ edilir.[3] Yeni örtünme biçiminde birbirini açımlayan iki kayıt dikkati çeker:

Barındırdık mı?

İslam ahlakının değeri, pratikle hayat bulmasındadır. Yaşam alanına girmeyen bir değer, İslamî anlamda söz konusu değildir. İnsanın nefsine dur diyecek gücü ve menfaatini öteleyecek kuvveti yakalaması için Kur’ân ve sünnet, muhatabına “empati” yaklaşımını önerir.

İlim ile Hemhâl Olmak

Kur’ân-ı Kerim’de inanç bakımından birbirinden farklı insan topluluklarının davranış kalıplarından örnekler verilir. Bu örneklerde, hangi davranış kalıbının neye tekabül ettiği ve ne gibi sonuçlar doğurduğu ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

Bana Hadis Yorumunu Söyle…

Mekke’de bunalan Müslümanlar hicret etmeye başlamıştı. Ancak bir sahabî, henüz Mekke’deki düzenini bozmayı ve Medine’ye hicret etmeyi düşünmüyordu.

İyiliğin Kaynağı: Raûf ve Rahîm

Kur’ân-ı Kerim’in beyanına göre insan, ahsen-i takvîm üzere şerefli bir varlık olarak yaratılmıştır. Yaratılanlar içinde insanın bu ayrıcalıklı konumuna uygun erdemlerle donanması Kur’ân-ı Kerim’in ve sünnetin temel amaçlarından biridir. Erdem ancak ilişkiler ağında ortaya çıkar.
RSS - Berra KEPEKÇİ beslemesine abone olun.