Dualar

Kalplerimizi Saptırma

“Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize katından bir rahmet bağışla...

Allahım! Hatalarımı Su, Kar ve Dolu ile Yıka

"Allah'ım! Benimle hatalarımın arasını Doğu ile Batı arası gibi uzak kıl...

Bizi Takvâ Sahiplerine Önder Eyle

Onlar: "Ey Rabbimiz! Bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder eyle!" derler. 

Furkân Sûresi 25/74

Şeytanların Vesveselerinden Sana Sığınırım

De ki: "Rabbim! Şeytanların vesvese ve tahrikinden Sana sığınırım. Onların yanımda bulunmasından...

Merhamet Edenlerin En Hayırlısı

De ki: "Rabbim! Günahımı bağışla, bana merhamet et...

Kalbimi Dinimden Ayırma

Tâbiîn âlimlerinden Şehr ibni Havşeb şöyle dedi: Ümmü Seleme radıyallahu anhâya, "Ey mü'minlerin annesi Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem senin yanında bulunduğu zamanlarda en çok hangi duâyı okurdu?" diye sordum. O da şöyle dedi...

Ezan Duası

Câbir ibni Abdillah radiyallahu anhumâdan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Bir kimse ezan okunduğunu duyar ve (ezanın sonunda) şöyle derse kıyamet gününde ona mutlaka şefaat ederim...

Geceme Huzûr, Gözüme Uyku Ver

Zeyd ibni Sâbit radıyallahu anh anlatıyor: Başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme şikâyette bulundum. Allah'ın Elçisi bana şöyle duâ etmemi tavsiye buyurdu: "Ey benim Allahım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı, sen ise ne uyuklar ne uyursun...

Sana Kavuşacağım Gün

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdiğinde şöyle dua ederdi: "Allahım! Ömrümün sonunu hayatımın en hayırlı zamanı yap. Son amellerimi en hayırlı amellerim eyle...

Hz. Mûsâ'nın Duaları - 2

"Rabbim! Vereceğin her hayra muhtacım...
Subscribe to RSS - Dualar