Dualar

Yüzümü, Gönlümü Sana Çevirdim

“Allah’ım! Sana teslim oldum, Sana inandım, Sana güvendim. Yüzümü, gönlümü Sana çevirdim, Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim."

Seyyidü'l-İstiğfâr (İstiğfârın En Üstünü)

Allahım, Sen benim Rabbimsin. İbadete lâyık Senden başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım.

Muhammed Esad Erbîlî'nin Duası

Cenâb-ı Hak nefsimizi daima zelil ve dertli, kalp ve ruhumuzu ise kendi aşk ve muhabbetiyle daima galip ve mesrur eylesin! Âmîn!

Hacı Veyiszade Mustafa Efendi Hazretlerinin Duası

Yastığım seccade olsun, uykum namaz kılsın, soluğum zikir çeksin Allahıma, Ayağımdan başıma, doğduğumdan bu yaşıma kadar olan günahlarıma tövbe ya rabbi

Peygamber Efendimizin Hz. Ebû Bekir'e Nasihatı

"Allah'ım! Bildiğim hâlde şirk koşmaktan sana sığınırım, bilmeden şirk koştuysam senden mağfiret dilerim.

Salih Kullarını Koruduğun Gibi

"Ey benim Rabbim! Senin isminle yatağıma yattım, yine Senin isminle yatağımdan kalkarım. Eğer ben uyurken canımı alacaksan, bana merhamet edip bağışla. Şayet hayatta bırakacaksan, sâlih kullarını koruduğun gibi beni de fenalıklardan koru."

Yağmur Duası

Allah'ım! Bize cankurtaran, verimli, faydalı, bereketli, bol bol, sağanak sağanak, her tarafı kaplayan, yerleri örten, sürekli, devamlı bir yağmur ver.

Allahım! Ayıplarımı Ört, Korkularımı Gider

"Allahım! Ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allahım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten (yere batmaktan) yüce kudretine sığınıyorum."

Geceme Huzur, Gözüme Uyku Ver

"Ey benim Allahım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı, sen ise ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedî hayatla diri olan ve kâinâtı idâre eden Rabbim! Geceme huzûr, gözüme uyku ver."

Makbul Olan Dua

"Bir kimse geceleyin uyanır, ardından; 'Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül-mülkü ve lehu'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr. Sübhânallâhi velhamdülillâhi ve ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh' der, sonra da 'Allahım beni bağışla' diye dua ederse duası kabul olunur; abdest alıp namaz kılarsa o da kabul olunur."
Subscribe to RSS - Dualar