Dualar

Muhammed Esad Erbîlî'nin Duası

Cenâb-ı Hak nefsimizi daima zelil ve dertli, kalp ve ruhumuzu ise kendi aşk ve muhabbetiyle daima galip ve mesrur eylesin! Âmîn!

Hacı Veyiszade Mustafa Efendi Hazretlerinin Duası

Yastığım seccade olsun, uykum namaz kılsın, soluğum zikir çeksin Allahıma, Ayağımdan başıma, doğduğumdan bu yaşıma kadar olan günahlarıma tövbe ya rabbi

Peygamber Efendimizin Hz. Ebû Bekir'e Nasihatı

"Allah'ım! Bildiğim hâlde şirk koşmaktan sana sığınırım, bilmeden şirk koştuysam senden mağfiret dilerim.

Salih Kullarını Koruduğun Gibi

"Ey benim Rabbim! Senin isminle yatağıma yattım, yine Senin isminle yatağımdan kalkarım. Eğer ben uyurken canımı alacaksan, bana merhamet edip bağışla. Şayet hayatta bırakacaksan, sâlih kullarını koruduğun gibi beni de fenalıklardan koru."

Yağmur Duası

Allah'ım! Bize cankurtaran, verimli, faydalı, bereketli, bol bol, sağanak sağanak, her tarafı kaplayan, yerleri örten, sürekli, devamlı bir yağmur ver.

Allahım! Ayıplarımı Ört, Korkularımı Gider

"Allahım! Ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allahım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten (yere batmaktan) yüce kudretine sığınıyorum."

Geceme Huzur, Gözüme Uyku Ver

"Ey benim Allahım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı, sen ise ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedî hayatla diri olan ve kâinâtı idâre eden Rabbim! Geceme huzûr, gözüme uyku ver."

Makbul Olan Dua

"Bir kimse geceleyin uyanır, ardından; 'Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül-mülkü ve lehu'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr. Sübhânallâhi velhamdülillâhi ve ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh' der, sonra da 'Allahım beni bağışla' diye dua ederse duası kabul olunur; abdest alıp namaz kılarsa o da kabul olunur."

Kırk Yaş Duâsı

"Nihayet insan kırk yaşına varıp da olgunlaştığında, "Ya Rabbi!" der, "Bana ve anne-babama lütfettiğin nimetlerin şükrünü yerine getirmeyi ve Senin hoş lanacağın sâlih ameller yapmayı bana nasip eyle; soyumdan gelenlere de iyilik ver. Ben Senin kapına döndüm ve Sana boyun eğen Müslümanlardanım."

İmam Nevevî'nin Duası

Bana Allah yeter. O ne güzel vekildir. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet, ancak karşı konulmayan kuvvet sahibi ve her işi yerli yerince yapan Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Allah'ın dilediği olur. Güç ve kuvvet yalnız Allah'ındır. Ben Allah'a tevekkül ettim. Allah'a sığındım. Allah tan yardım istedim. İşimi Allah'a havale ettim.
Subscribe to RSS - Dualar