Dua Ayetleri

Allah'ım, Bizi Zalimlerden Kurtar

"Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine...

Biz Allah'a Güveniyoruz

"Rabbimiz, Sana güvendik, Sana yöneldik ve...

Kırk Yaş Duası

Ya Rabbi! Bana ve anne-babama lütfettiğin nimetlerin şükrünü yerine getirmeyi ve Senin hoşlanacağın sâlih ameller yapmayı bana nasip eyle...

Kalplerimizi Saptırma

“Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize katından bir rahmet bağışla...

Bizi Takvâ Sahiplerine Önder Eyle

Onlar: "Ey Rabbimiz! Bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller bağışla ve bizi...

Şeytanların Vesveselerinden Sana Sığınırım

De ki: "Rabbim! Şeytanların vesvese ve tahrikinden Sana sığınırım. Onların yanımda bulunmasından...

Merhamet Edenlerin En Hayırlısı

De ki: "Rabbim! Günahımı bağışla, bana merhamet et...

Hz. Mûsâ'nın Duaları - 2

"Rabbim! Vereceğin her hayra muhtacım...

Hz. İbrâhim'in Duaları - 2

"Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelenleri namazı devamlı kılanlardan eyle...

Hz. Yûsuf aleyhisselâm'ın Duası

Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Allah’ım, dünyada ve âhirette beni koruyup destekleyen Sensin...
Subscribe to RSS - Dua Ayetleri