Dua Ayetleri

Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in Duaları

“Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.”

Bakara Suresi 32. Ayet

“Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin”

Zalim Kimselerden Allah'a Sığınma

"Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!”

Mü’minûn Suresi 97-98.

De ki: "Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım."

Nas Suresi

1. De ki: Sığınırım insanların Rabbine, 2. İnsanların Hükümdarına, 3. İnsanların İlâhına: 4-5. İnsanların kalplerine kötülük fı­sıldayan sinsi şeytanın şerrinden

Felak Suresi

1. De ki: Sığınırım sabahın Rabbine, 2. Yarattıklarının şerrinden, 3. Karanlık bastırdığında gecenin şer­rinden, 4. Düğümlere üfleyen büyücü kadın­ların şerrinden, 5. Kıskandığında hasetçinin şerrinden

Son Nefeste İman İle Can Vermek İçin

"Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al.”

Allah Yolunda Sağlam Adımlarla İlerlemek İçin

“Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlam tut. Kâfir topluma karşı bize yardım et."

İstiğfar Duası

"Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru."

Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma!

"Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”
Subscribe to RSS - Dua Ayetleri