Kur'an-ı Kerim

Kadir Gecesi: Sen Bir Ömre Bedelsin

Yeryüzündeyiz… Fakat dünyaya korku ve üzüntü âdeta mührünü vurmuş: Korkudan gözler yuvalarından fırlayacak; üzüntü ile ciğerler pare pare… Ağlamaktan göz pınarları kurumuş. Vicdanlarda sükûnun, toplumda huzurun yerinde yeller esiyor.

Hicr Sûresi

1. Elbette Kur'an'ı Biz indirdik bette onu Biz koruyacağız.

Ra’d Sûresi

1. Sizden birinin gizlice konuşmasıyla açıkça konuşması, geceleyin gizlenmesiyle gündüzün ortaya çıkma

Yûsuf Sûresi

1. "Yine de kendimi büsbütün temize çıkarmam; çünkü Rabbimin esirgeyip koruduğu kimseler dışında, nefis insana sürekli kötülüğü emreder. Elbette Rabbim çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir."

Kitaplara İnanmalı

Allah Teâlâ, kullarına kitaplar indirdi. Anlaşmazlığa düşünce, bu kitaplara bakarak Rablerinin buyruğunu öğrenmelerini ve aralarındaki uyuşmazlığı gidermelerini istedi. Her devirde, o günün ihtiyaçlarına cevap verecek kitaplar gönderdi

Hûd Sûresi

1. Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın. Onların bir süre kalacakları yeri de, sürekli kalacakları yeri de O bilir.

Tevbe Sûresi

1. Yoksa siz, Cenâb-ı Hak, içinizden cihad edenleri; Allah'tan, Resûlün

Enfâl Sûresi

1. Mü'minler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri ürperir; kendilerine Allah'ın âyetleri okunduğu zaman bu onların imanını artırır, onlar yalnızca Allah'a tevekkül ederler.

A’râf Sûresi

1. Rabbinizden size indirilen Kur'an'a uyun; Allah'tan başkasını dost bilip ardından gitmeyin. Ne kadar az düşünüp öğüt alıyorsunuz!

Subscribe to RSS - Kur'an-ı Kerim