• Fetih Fatih İstanbul

  Enver ÇAKMAK

 • Şevval Müjdesi

  Erol DEMİRYÜREK

 • Bu Gece Yapılabilecek En Anlamlı Dua

  Prof. Dr. Soner DUMAN

 • Hz. Hatice’ye Sesleniş

  Esra Nur UÇKAN

 • Ümmetin Yüreği

  Cemal BALIBEY

Siyeri Nebi - Dersleri

İslâm Kardeşliği

Mekkeli muhacirler Medine’ye geldiğinde, Medineliler onlara niçin geldiklerini ve burada ne kadar kalacaklarını sormadılar. Onlara bir sığıntı, mülteci muamelesi yapmadılar. Onlar için çadır kentler, insanlık vicdanını yaralayacak sığınma kampları da hazırlamadılar. Hayır, Ensâr muhacirleri sanki yıllardır beklediği, hasretle yolunu gözlediği kardeşleri olarak gördüler.

Peygamberimiz Cevaplıyor

Ebû Talha Zeyd İbni Sehl radıyallahu anh şöyle dedi:

Biz sokak başlarında, evlerin önlerinde oturup konuşurduk. Bir keresinde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi, başımızda durdu ve:

"Size ne oluyor ki, böyle sokaklarda oturuyorsunuz. Buralarda oturmaktan kaçının!" buyurdu. Biz:

- Sakıncasız şeyler için oturduk, müzâkerelerde bulunuyor, konuşuyoruz, dedik.

"Eğer sokaklarda oturmaktan vazgeçmeyecekseniz, hiç değilse hakkını verin. Buraların hakkı, gözü haramdan sakınmak, selâm almak ve güzel şeyler söylemektir" buyurdu.

Müslim, Selâm 2.

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

“Sizin en hayırlılarınız âhiret için dünyayı, dünya için âhireti terk edenler değil; fakat her ikisi için de çalışanlardır.”

Huzeyfe b. Yemân radıyallahu anh

tüm nasihatler

Peygamberler Tarihi

Hz. Salih Aleyhisselâm - Deve Sahibi Nebî

“Semud (toplumuna da) kardeşleri Salih'i (gönderdik. Salih: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka İlahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge (mucize) gelmiştir: Allah'ın bu dişi devesi size bir belgedir; onu salıverin de Allah'ın arzında otlasın, ona bir kötülükle dokunmayın, sonra sizi acı bir azap yakalar" dedi.” (Araf Suresi, 7/73)

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

 Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kim, evinden çıkarken; Allah’ın adıyla çıkıyor, Allah’a güveniyorum. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak Allah’ın tevfik ve yardımıyladır' derse kendisine:

'Doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun, diye cevap verilir. Şeytan da kendisinden uzaklaşır.'

Ebû Dâvûd’un rivayetinde şu ilâve vardır:

Şeytan, diğer şeytana; "Hidâyet edilmiş, ihtiyaçları karşılanmış ve korunmuş kişiye sen ne yapabilirsin ki?" der. 

Ebû Dâvûd, Edeb 103; Tirmizî, Daavât 34

tüm hadisler

Salât u Selamlar

İmam Şâfiî’nin Efendimiz aleyhisselâm’a Salâtı

Allah’ım! Muhammed'e, O’na salât edenler sayısınca salât eyle! Efendimiz Muhammed’e O’na salât getirmeyenler sayısınca salât eyle!

Muhammed’e, O’na nasıl salât edilmesini emir buyurduysan o şekilde salât eyle!

Muhammed’e, O’na salât getirilmesini sevdiğin şekilde salât eyle!

Muhammed’e, O’na nasıl salât etmek gerekiyorsa öyle salât eyle!

"Allah’ım! O’nu zikredenler zikrettikçe, onu anmakta gaflete düşenler gaflet ettikçe Muhammed'e salât eyle!

Nebhânî, Saâdetü’d-dâreyn fi’s-salât ala seyyidi’l-kevneyn, 248 .

Şiirler O'nu Anlatır

Siyer i Nebi Dergisi