• Allah Nûrunu Tamamlayacaktır

  Mutlu BİNİCİ

 • Mekke’nin Fethi

  Prof. Dr. İsmail YİĞİT

 • Toprağın Örttükleri

  Dr. M. Şerafettin KALAY

 • Düşünmek İçin…

  Nureddin YILDIZ

 • Bir Mekteptir Anne Baba

  Hatice TURAN

Siyer-i Nebi Dersleri

Hz. Ebû Bekir

Davetin ferdi olarak yürütüldüğü bu dönemde Hz. Ebû Bekir’in büyük hizmetleri oldu. O doğruluk ve dürüstlüğüyle tanınan, insanlar arasında sevilip sayılan, güven duyulan güzel bir kimseydi.

Sorularla Siyer-i Nebi

Peygamberimiz Cevaplıyor

Rasûlullah'a (s.a.s) "Umre yapmak farz mı?" diye sorulunca

Hz. Peygamber (sas) şöyle buyurmuştur:

"Hayır, fakat umre yapmanız, (yapmamanızdan) daha faziletlidir."

(Tirmizî, Hac 88)

tümü

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

"Oğlum! Namaza durduğunda dünyaya veda etmek üzere olduğunu ve oraya bir daha dönmeyeceğini düşün. Şunu iyi bil ki, mümin iki iyilik arasında Rabbine kavuşur; bir yaptığı biri de yapmaya niyet ettiği.”  

Muâz b. Cebel radıyallahu anh

tüm nasihatler

Peygamberler Tarihi

Peygamberlerin Ortak Kaderi: Hicret

Vahiy temelli bir toplum oluşturmak büyük fedakârlık gerektirir. Hz. Âdem’den Efendimize kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberler, bu fedakârlığı sonuna kadar göstermişlerdir. Hicret ise bu fedakârlıkların en büyüğüdür.

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Egâr İbni Yesâr el-Müzenî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Ey insanlar! Allah’a tövbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben ona günde yüz defa tövbe ederim.”

(Müslim, Zikir 42.)

 

tüm hadisler

Salât u Selamlar

Abdurrahman b. Ebû Leylâ şöyle demiştir:“Kâ"b b. Ucre, benimle karşılaşınca, "Sana bir hediye vereyim mi?" dedi ve şöyle devam etti: "Bir gün Peygamber  sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, "Ey Allah’ın Rasûlü! Sana nasıl selâm vereceğimizi öğrendik. Peki, sana nasıl salavât getireceğiz?" dedik. Allah Rasûlü de şöyle buyurdu: 

"Allah"ım! Muhammed"e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrâhim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen, övgüye en lâyık ve şanı en yüce olansın. Allah"ım! Muhammed"e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrâhim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle! Şüphesiz sen övgüye en lâyık ve şanı en yüce olansın." deyin. ”

Buhârî, Deavât 32; Müslim, Salât 66.

diğerleri

 

Şiirler O'nu Anlatır

Siyer i Nebi Dergisi