• Siyer-i Nebi

  Mutlu Binici

 • Asr-ı Saadette Hadisler Yazılmadı mı?

  Mehmet Yaşar Kandemir

 • Farklı Ortamlarda Müslümanca Yaşamak

  Prof. Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN

 • Hz. Peygamber'in Evindeki Yetimler

  Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN

 • İmanın Şartı Kaçtı?

  Merve KAHRAMAN ÖZTÜRK

Siyeri Nebi Dersleri

Allah Nûrunu Tamamlayacaktır

Bir sabah Allah’ın Sevgili Elçisi, Safa Tepesi’nin üzerinde Hakk’ı haykırdığında dehşete kapıldılar. Sonra Ebû Bekir’i, Ebû Ubeyde’yi, Said b. Zeyd’i ve Osman b. Affan’ı Mekke sokaklarında İslam’ı anlatırken gördüler. Bastıkları yerin, ayaklarının altından kaydığını fark ettiler; yürekleri daraldı, nefesleri kesildi. Putlarını ve atalarını eleştiren ayetleri işittiklerinde nefretle doldular. Ne izan ne de insaf!  Bir an bile beklemeden inkâr ve isyan ettiler. 

Bir Sünneti İhya Edelim

Efendimiz Cevaplıyor

Materyal Bölümü

Sorularla Siyer-i Nebi
Siyer Sözlüğü
Siyer Coğrafyası

Siyer Yıllık Planları
Bulmacalar
Siyer sınav soruları

Sahabeden Nasihatler

tümü

Peygamberler Tarihi

Hz. Salih Aleyhisselâm - Deve Sahibi Nebî

“Semud (toplumuna da) kardeşleri Salih'i (gönderdik. Salih: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka İlahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge (mucize) gelmiştir: Allah'ın bu dişi devesi size bir belgedir; onu salıverin de Allah'ın arzında otlasın, ona bir kötülükle dokunmayın, sonra sizi acı bir azap yakalar" dedi.” (Araf Suresi, 7/73)

Yazının tamamı

Peygamberler tarihiyle ilgili diğer yazılar 

Bir Hadis-i Şerif

Salâtu Selamlar

Şiirler O'nu Anlatır