Alıntı Bölümü

Davetçi Âlim, Meşhûr Muhaddis: Abduˈl-Fettâh Ebû Ğudde

O ʿâlim, muhaddis, fakîh, dilci ve imtihândan geçmiş bir daʿvetçidir. Yine o hâssaten hadîs ʿilimlerinde, ʿumûmen de İslâmî ʿilimlerde tahkîkin imâmıdır. ʿİlim talebeleri ve çağdaş ʿâlimlerden onu hoca, numune-i imtisâl ve üstün tutmuş birçok kimse vardır.

Şair fakih: İmam Şafiî

Hadis-i Şerifte de buyurulduğu üzere; “Âlimler, Peygamberlerin varisleridir.” Bunun yanı sıra âlimlerin kendileri gibi arkalarında bıraktıkları eserler de bizim için o kadar kıymetlidir. Sena Nur Yılmaz yazdı.

Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir: “Öğrendiğini uygulamak çok önemlidir. Çünkü bildiğimizi yaşadığımız takdirde, bize bilmediklerimizin öğretileceği vaad edilmiştir.”

İlmi çalışmaları ve özellikle hadis alanındaki kıymetli eserleriyle Yaşar Kandemir Hocamız'ın çağımızın kanayan yaralarına sunmuş olduğu şifa kabilinden mühim tavsiyelerini istifadelerinize sunuyoruz.

Hz. Ebû Bekir’in Kasîdesi

Hz. Ebû Bekir (r.a), yaşadığı dönemde, okuma yazma bilen ender şahsiyetlerden biriydi. Allah Rasûlü (s.a.s) Efendimiz’in vahiy kâtiplerinden idi. Hatta câhiliye döneminde sıbyân muallimi olduğu rivâyet edilir Meşhur edip ve hatiplerin sözlerini gençliğinden beri dikkatle dinler, okur, bir çoğunu ezberler, bunları sık sık tekrar eder ve ezberindeki şiirleri çok güzel bir şekilde okurdu.

Fethi Gemuhluoğlu'nun dostluğu!

Fethi Gemuhluoğlu'nun 22 Kasım 1975 tarihinde 'Dostluk' üzerine irticâlen yaptığı harikulade konuşmayı alıntılıyoruz.

Peygamberler haricinde Kur'an'da adı geçen 11 kişi

Peygamberler haricinde Kur'an'da adı geçen 11 kişi

İşte Mehmed Akif'in Asr Suresi tefsiri

1982’de ilk sayısı çıkan Lale Mecmuası, ilk sayısında okuyucularına Mehmed Akif’in Asr Suresinin tefsirini, bir ek olarak vermiş. Biz de Akif’in bu kıymetli tefsirini alıntılıyoruz.

Kudüs’ün fethinde Mescid-i Aksa’da okunan ilk hutbe

Selahaddin-i Eyyubi Kudüs’ü bir Cuma günü fethetmiş, ancak Cuma namazı kılmaya Mescid-i Aksa hazır olmadığından namaz kılınamamış, Mescid-i Aksa hazırlanarak ertesi hafta, Cuma namazı kılınmıştır. Bugün de Mescid-i Aksa’da kılınan Cuma namazı gibi tarihi bir benzerlik olarak, 02/07/2020 tarihinde yani 86 yıl sonra Ayasofya Camii ibadete açılmış, Cuma namazı kılmak için hazırlıklar yapılarak 24/07/2020 tarihinde ilk Cuma namazı kılınmıştır.

Dindar muhalif duruşun öncüsü: Ayşe Hümeyra Ökten

Ayşe Hümeyra Ökten, sivil duruşu mesleki donanımı ve performansıyla Cumhuriyet döneminin simge kişilerindendir. Kamusal alan-tesettür ilişkisinin Cumhuriyet’ten sonraki ilk örneği olarak dikkat çeken Ökten, Cumhuriyet’le yeniden dizayn edilen toplumsal alandaki dindar kadının hem temsilcisi hem de muhalif duruşudur.

'Akif Emre İslam yurdunun kalbiydi'

Türkiye'de son 30 yılda gazetecilik ve yayıncılık alanındaki faaliyetleri ile yerli düşüncenin gelişimine çok önemli katkılarda bulunan Akif Emre, 23 Mayıs 2017 sabahı 60 yaşında vefat etti. Gündeminde her daim İslam coğrafyası olan Akif Emre'nin ani vedası, sadece Türkiye değil Lahor'dan Üsküp'e, Bakü'den Gırnata'ya, Kudüs'ten Saraybosna'ya, Kabil'den İslamabad'a kadar kendisini tanıyanları derin bir üzüntüye gark etti.
RSS - Alıntı Bölümü beslemesine abone olun.