Peygamberlerin Duaları

Yüzümü, Gönlümü Sana Çevirdim

“Allah’ım! Sana teslim oldum, Sana inandım, Sana güvendim. Yüzümü, gönlümü Sana çevirdim, Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim."

Seyyidü'l-İstiğfâr (İstiğfârın En Üstünü)

Allahım, Sen benim Rabbimsin. İbadete lâyık Senden başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım.

Hz. Yunus'un Duası

"Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum.'

Hz. Eyyûb'un Duası

Kulumuz Eyyûb’u da an. O, Rabbine, “Şeytan bana sıkıntı ve acı vermektedir” diye seslenmişti.

Hz. Nuh (a.s)'ın duası

"Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helâkini arttır!"

Hz. Lut (a.s.)'ın duası

"Rabbim! Beni ve ailemi, onların yapageldiklerinden (vebalinden) kurtar."

İbrahim (a.s.)'ın Duası

"Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duamı kabul et!"

Yusuf (a.s)'ın Duası

"Ey Rabbim! Bana zindan, bunların benden istediklerinden daha iyidir! Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum!"

Şuayb (a.s.)'ın Duası

"Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben yalnızca O'na dayandım ve ancak O'na döneceğim"

Musa (a.s)'ın Duası

“Ey Rabbim! Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni”
Subscribe to RSS - Peygamberlerin Duaları