Bakara Sûresi

1. -Elif Lâm Mim.

- Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan kitap işte budur. O, takvâ sahiplerine doğru yolu gösterir.

- O takvâ sahipleri gayba iman ederler, namazı gerektiği şekilde kılarlar ve kendilerine verdiğimiz nimetlerden başkalarına da harcarlar.

- Yine onlar sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara iman ederler; âhiretin varlığına da kesin olarak inanırlar.

- İşte Rablerinin gösterdiği yolda yürüyenler onlardır, mura da erenler de ancak onlardır.

Bakara Sûresi 2/1-5. 

.

2. "Eğer kulumuza indirdiğimiz kitap hakkında bir kuşkunuz varsa, siz de onun benzeri bir sûre getirin. Eğer iddianızda doğru iseniz. Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın. Bunu yapamazsanız—ki yapamayacaksınız— kâfirler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşten sakının."

Bakara Sûresi 2/23-24.

.

3. "Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Çünkü namaz, Allah'a duyduğu derin saygıdan kalbi ürperenlerden başkasına zor gelir."

Bakara Sûresi 2/45.

.

4. "Namazı gerektiği şekilde kılın, zekâtı verin. Kendiniz için önceden her ne hayır yaparsanız, mükâfâtını Allah'ın yanında bulacaksınız. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir."

Bakara Sûresi 2/110.

.

5. "Onların dinlerine uymadıkça ne Yahudiler senden hoşnut olur ne de Hıristiyanlar. Sen de ki: Allah'ın gösterdiği yol, doğru yolun tâ kendisidir. Eğer sana ulaşan ilimden sonra sen onların heveslerine uyarsan, seni Allah'tan kurtaracak ne bir dostun olur, ne de bir yardımcın."

Bakara Sûresi 2/120.

.

6. "Öyleyse siz Beni anın ki Ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakin nimetlerime nankörlük etmeyin. 

Bakara Sûresi 2/152.

.

7. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. 

Bakara Sûresi 2/153.

.

8. Allah yolunda öldürülenlere "ölülerdir" demeyin. Hayır onlar diridir, ama siz farkında değilsiniz. 

Bakara Sûresi 2/154.

.

9. Elbette sizi birtakım korkularla, biraz açlıkla, mal, can ve ürünlerden bir miktar kaybettirmek sûretiyle imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri! 

Bakara Sûresi 2/155.

.

10. Onlar, başlarına bir felâket gelince "Bizim bütün varlığımız Allah'ındır ve sonunda yine O'na döneceğiz" derler.

Bakara Sûresi 2/156.

.

11.  "Öyle insanlar vardır ki, Allah'tan başka varlıkları O'na denk tutar ve onları Allah'ı sever gibi severler. Gerçek mü'minler ise Allah'ı her şeyden çok severler. O zulmedenler azap ile yüz yüze geldikleri anda bütün kudretin gerçekten Allah'a ait olduğunu anlayıp O'nun pek çetin azabını farkedeceklerini keşke şimdiden bilselerdi."

Bakara Sûresi 2/165.

.

12. "Allah'ın indirdiği kitabın bazı kısımlarını gizleyen ve böylece basit çıkarlarını gözetenler yok mu! İşte onlar karınlarına Cehennem ateşi dolduruyorlar. Kıyamet gününde Allah ne onlarla konuşur, ne de kendilerini temize çıkarır. Onlara acı bir azap vardır."

Bakara Sûresi 2/174.

.

13. "Yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik; Allah'a, âhiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanan; malını sevdiği halde onu akrabasına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, ihtiyacından dolayı isteyenlere, bir de esirlere veren; namazı gerektiği şekilde kılıp zekâtı ödeyen, antlaşma yaptığında sözünde duran; sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında bunlara dayanıp katlanan kimselerin yaptığıdır. Kulluklarında samimi olanlar işte bunlardır; müttakiler de ancak bunlardır."

Bakara Sûresi 2/177.

.

14. "Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınıp korunasınız diye size de farz kılındı."

Bakara Sûresi 2/183.

.

15. "Kullarım sana Beni sorarlarsa, Ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin duasına karşılık veririm. Öyleyse onlar da Benim davetime uysunlar ve Bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler."

Bakara Sûresi 2/186.

.

16. "Birbirinizin malını haksız şekilde yemeyin. Başkalarına ait bazı malları, günah olduğunu bile bile haksız yolla yemek için hâkimlere rüşvet vermeyin."

Bakara Sûresi 2/188.

.

17. "Zulüm ve baskı tamamen ortadan kalkıncaya ve hâkimiyet Allah'ın olun caya kadar onlarla savaşın. Eğer haksızlıklara son verirlerse, artık zâlim lerden başkasına düşmanlık beslen meyecektir."

Bakara Sûresi 2/193.

.

18. "Mallarınızı Allah yolunda  harcayın da kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Ve iyilik edin, yaptığınızı güzel yapın. Çünkü Allah iyilik eden ve işini güzel yapanları sever."

Bakara Sûresi 2/195.

.

19. "Onlardan bir kısmı da:  "Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik ver, âhirette de iyilik ve güzellik ver!  Bizi Cehennem azabından koru!” diye dua ederler. İşte yaptıkları iyiliğin karşılığını görecek olanlar onlardır. Allah hesabı çok çabuk bitirendir."

Bakara Sûresi 2/201-202.

.

20. "Sizden önceki mü'minlerin yaşadığı sıkıntıları çekmeden Cennet'e girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öyle yoksulluk ve dayanılmaz acılarla sarsıldılar ki, peygamber ve onunla birlikte iman edenler "Allah'ın yardımı ne zaman?" dediler. Şunu iyi bilin ki, Allah'ın yardımı yakındır. 

Bakara Sûresi 2/214.

.

21. Sana, Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. Onlara şöyle de: "Sevap kazanmak için harcayacağınız şeyleri önce ananıza, babanıza, akrabanıza, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara verin. Allah, yaptığınız her iyiliği mutlaka bilir."

Bakara Sûresi 2/215.

.

22. Hoşunuza gitmese de savaş size farz kılındı. Ama hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olabilir. Hoşlandığınız bir şey de sizin için kötü olabilir. Gerçeği Allah bilir, siz bilemezsiniz."

Bakara Sûresi 2/216.

.

23. "Namazlara, özellikle orta namaza özen gösterin ve Allah'ın huzurunda tam bir saygı ile kıyama durun."

Bakara Sûresi 2/238.

.

24. "Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine geri vermesi için kim Allah'a güzel bir borç vermek ister? Darlık veren de, bolluk veren de Allah'tır. Siz yalnız O'na döneceksiniz."

Bakara Sûresi 2/245.

.

25. "Ey iman edenler! içinde hiçbir alış verişin, dostluğun ve şefaatin geçerli olmayacağı bir gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan bağışta bulunun. O günü inkar edenler ise, zâlimlerin ta kendileridir."

Bakara Sûresi 2/254.

.

26. Allah, Kendisinden başka ilâh bulunmayan varlıktır. Her zaman diridir; her şeyin varlığı Kendisine bağlı olup bütün kâinatı yönetendir; ne uyuklar, ne uyur; göklerde ne var, yer  de ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda kim kalkıp da şefaat edebilir? O, kullarının geleceğini de bilir, geçmişini de. Kulları ise O'nun ilminden ancak O'nun dilediği kadarını kavrayabilirler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na ağır gelmez. Yüce ve büyük olan yalnız O'dur.

Bakara Sûresi 2/255.

.

27. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğru ile eğri birbirinden açıkça ayrılmıştır. Bundan böyle şeytanî güçleri inkâr edip Allah'a iman eden, hiç kopmayacak bir kulpa yapışmış olur. Allah her şeyi duyan, her şeyi gerçek mâhiyetiyle bilendir.

Bakara Sûresi 2/256.

.

28. Allah iman edenlerin dostu, yardımcısıdır; onları  karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin dostları ise şeytanî güçler   olup onları aydınlıktan karanlıklara sürükler.   İşte onlar cehennemliktir. Orada sürekli kalacaklardır.

Bakara Sûresi 2/257.

.

29. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yedi başak veren ve her başağında yüz tane bulunan bir tohuma benzer. Allah dilediğine kat kat fazlasıyla verir. Allah lütuf ve keremi pek geniş olan ve her şeyi gerçek mâhiyetiyle bilendir.

Bakara Sûresi 2/261.

.

30. Mallarını Allah yolunda harcayan ve yaptığı bu iyilikleri de başa kakıp  gönül kırmayan kimselerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için artık ne korku vardır ne de keder.

Bakara Sûresi 2/262.

.

31. Tatlı bir söz, başkasının kusurunu örtme, yardım ettikten sonra gönül kırmaktan daha hayırlıdır. Allah'ın böyle yardımlara ihtiyacı yoktur; O, ceza vermekte hiç acele etmeyendir.

Bakara Sûresi 2/263.

.

32. Ey iman edenler! Allah'a ve âhiret gününe inanmadı halde, insanlara gösteriş olsun diye mallarını harcayanlar gibi başa kakıp gönül yıkmak sûretiyle hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Bu şekilde hayır yapan kimsenin durumu, üzerinde bir parça toprak bulunan ve şiddetli bir yağmurun çırılçıplak bıraktığı bir kaya gibidir. Böylesi adamlar yaptıkları hiçbir iyiliğin faydasını göremezler. Allah kafirleri doğru yola ulaştırmaz. 

Bakara Sûresi 2/264.

.

33. Biriniz ister mi ki, hurma ve üzümlerle dolu bir bahçesi olsun, o bahçeden dereler aksın, içinde her türlü ürün bulunsun da sonra bakıma muhtaç çocukları  varken kendisine ihtiyarlık gelip çatsın, bu durumda iken bir de ateşli bir kasırga kopsun ve bahçeyi kasıp kavursun? Düşünsünler diye, insanlara âyetlerini Allah işte böyle açıklıyor.

Bakara Sûresi 2/266.

.

34. Ey iman edenler! Çalışıp kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardığımız şeylerin helâl ve temiz olanlarından Allah rızası için harcayın. Size verildiğinde ancak göz yumarak alabileceğiniz adi şeyleri, hayır yapıyorum diye başkalarına vermeye kalk mayın. Şunu bilin ki Allah'ın kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur; O her türlü övgüye lâyık olandır. Şeytan sizi fakir düşersiniz diye korkutur da cimriliğe ve her türlü hayâsızlığı, ahlâksızlığı yapmaya teşvik eder. Allah ise bağışlamayı ve bol nimet vermeyi vadeder. Allah lütuf ve keremi pek geniş olan ve her şeyi gerçek mâhiyetiyle bilendir.

Bakara Sûresi 2/267-268.

.

35. Hayırları açıktan yapmanız ne güzel! Ama onu fakirlere gizlice götürüp vermeniz sizin için daha hayırlı olur Bu sayede Allah sizin bir kısım günahlarınızı bağışlar. Zira Allah yaptığınız her seyi çok iyi bilmektedir.

Bakara Sûresi 2/271.

.

36. Faiz yiyenler, kıyamet günü kabirlerinden şeytan çarpmış kimseler gibi kalkacaklardır. Çünkü onlar: "Alış veriş de tıpkı faiz gibidir" derlerdi. Oysa Allah alış verişi helâl, faizi haram kılmıştır. Rabbinden kendisine gelen bir öğüt üzerine fa- izcilikten vazgeçen kimsenin daha önce kazandıkları kendine aittir. Artık onun hakkındaki kararı Allah verecektir. Kim de yeniden faizciliğe dönerse, işte onlar cehennemliktir ve ora-da sürekli kalacaklardır.

Bakara Sûresi 2/275.

.

37. Allah faizli kazançların bereketini giderip mahveder, zekât ve sadakaları ise bereketlendirir. Çünkü Allah, nankörlükte ve günahta ısrarlı olanların hiçbirini sevmez.

Bakara Sûresi 2/276.

.

38. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Eğer Allah'a gerçekten inanıyorsanız, faizden doğan, ancak henüz tahsil etmediğiniz kazançları almaktan vazgeçin. Eğer bunu yapmazsanız, Allah ve Resûlü ile savaş halinde olduğunuzu bilin. Eğer tövbe ederseniz ana paranız sizindir. Böylece ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz.

Bakara Sûresi 2/278-279.

.

39. Borçlu zor durumdaysa, eli genişleyinceye kadar ona süre verin. Onun borcunu bütünüyle bağışlamak ise, bir bilseniz, sizin için ne kadar da hayırlıdır.

Bakara Sûresi 2/280.

.

40. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. İçinizden geçeni açığa vursanız da, gizleseniz de Allah onun hesabını sizden sorar, sonra dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Çünkü Allah her şeye kādirdir.

Bakara Sûresi 2/284.

.

41. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de iman ettiler. Hepsi de Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, "Peygamberleri arasında hiç bir ayırım yapmayız" diye iman ettiler, "İşittik ve itaat ettik, ey Rabbimiz; bizi bağışlamanı dileriz, dönüşümüz ancak Sanadır" dediler.

Bakara Sûresi 2/285.

.

42. Allah kimseyi gücünün yetmeyeceği şeyden sorumlu tutmaz. Herkesin ettiği iyilik kendi yararına, işlediği kötülük kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Eğer unutur yahut hata edersek bizi cezalandırma! Ey Rabbimiz! Daha öncekilere yüklediğin gibi bize ağır bir yük yükleme! Ey Rabbimiz! Kaldıramamayacağımız yükü bize yükleme! Günahlarımızı affet. Bizi bağışla. Bize merhamet et! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım eyle!

Bakara Sûresi 2/286.

.

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.