rihan's blog

Ümit İçinde Yaşamalı

Bir mü’min, ‘Benim Rabbim rahmet kaynağıdır, benim kusurlarımı da bağışlar” diye hep ümit içinde yaşamalıdır. Çünkü Allah Teâlâ yüzlerce âyette kendisini bize “Gafûrün rahîm” yani çok bağışlayan, koruyup gözeten diye tanıtır. Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyiniz ve Ona tövbe ediniz buyurur. Böyle ümit içinde yaşamaya recâ denir.
Turkish

Muâhât: Kalpleri Birbirine İliklemek

Muâhât uygulaması ile öyle bir akıl geldi ki, akıllar şaşırıp kaldı. Şimdi kabile bağları hatta akrabalık bağları otursun ağlasın. İlk sıraya imân bağı yerleşmişti artık. Böylece müminler bir vücudun azaları, bir binanın tuğlaları olmuşlardı. Tuğlaları kalpler olan bir bina inşa etmişlerdi ki yıkılması mümkün değildi.
Turkish

Kamer Sûresi

1-Sen onlara aldırma. Gün gelir, dâvetçi onları görülmedik bir şeye çağırır. Ürkek bakışlarla, yayılmış çekirgeler gibi mezarlarından çıkarlar. Dâvetçiye doğru koşarlar. Kâfirler “İşte bu zor bir gün “ der.

Turkish

Makbul Olan Dua

"Bir kimse geceleyin uyanır, ardından; 'Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül-mülkü ve lehu'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr. Sübhânallâhi velhamdülillâhi ve ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh' der, sonra da 'Allahım beni bağışla' diye dua ederse duası kabul olunur; abdest alıp namaz kılarsa o da kabul olunur."
Turkish

Zariyât Sûresi

1-Takvâ sahipleri ise Cennet bahçelerinde, pınar başlarındadır. Rablerinin kendilerine vereceği her şeyi alacaklardır. Çünkü onlar daha önce iyiliği ilke edinmiş kimselerdi. Geceleri çok az uyurlardı. Seher vakitlerinde Allah'tan af dilerlerdi.

Turkish

Pages

Subscribe to RSS - rihan's blog