rihan's blog

Nâs Sûresi

De ki: Sığınırım insanların Rabbine,

insanların hükümdarına, insanların İlâhına:

İnsanların kalplerine kötülük fısıldayan sinsi şeytanın şerrinden, 

cin ve insandan olan bütün şeytanların şerrinden.

Turkish

Felak Sûresi

De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlık çöktüğünde gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

Felak Sûresi 113/1-5


Turkish

Pages

Subscribe to RSS - rihan's blog