rihan ağ günlüğü

Zilzâl Sûresi

Yer o müthiş sarsıntısıyla sarsıldığında, ve bütün ağırlıklarını dışarı attığında, ve insan "Ne oluyor buna?" dediğinde, işte o gün, yeryüzü bütün haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona bunu vahyetmiştir. O gün insanlar, yaptıkları işlerin kendilerine gösterilmesi için, bölük bölük Allah'ın huzuruna çıkarlar.  Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onu görür.  Kim zerre kadar bir kötülük yapmışsa, o da onu görür.

Türkçe

Beyyine Sûresi

1- Ehl-i kitaptan kâfir olanlar ile müşrikler, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar dinlerinden ayrılacak değillerdi. O delil, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir ki, tertemiz sayfaları okumaktadır. Onun okuduğu sayfalarda dosdoğru hükümler vardır.

Beyyine Sûresi 98/1-3

Türkçe

Tîn Sûresi

1- And olsun incire ve zeytine, ve Sînâ Dağı'na ve bu güvenli beldeye: Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra da onu aşağıların en aşağısına indirdik. Ancak iman eden ve sâlih ameller yapanlar müstesnâ. Onlar için ardı arkası kesilmeyecek bir mükâfât vardır. Bundan sonra, ey insan, dini ve hesaba çekilmeyi yalanlamana yol açan nedir? Allah hüküm verenlerin en âdili değil mi?

Türkçe

Sayfalar

RSS - rihan ağ günlüğü beslemesine abone olun.