Hz. Zeyneb binti Huzeyme (r.a)

1.      Hz. Peygamber’in fakir ve düşkünlere karşı merhametli ve iyiliksever davranışlarından dolayı Ümmü’l-mesâkîn diye anılan hanımı kimdir?

Cevap: Zeynep binti Huzeyme

 .

2.      Zeynep binti Huzeyme’nin (r.anha) annesinin adı nedir?

Cevap:  Hind (Havle) bint Avf

.

3.      Hind’in dokuz kızının hepsi müslüman olmasından ötürü Rasûlullah (s.a.s) kendilerine ne isim vermiştir?

Cevap: “Mümin kız kardeşler”

.

4.      Zeynep binti Huzeyme’nin (r.anha) yine Peygamber’in zevcelerinden biri olan kardeşinin adı nedir?

Cevap: Hz. Meymûne (r.anha)

.

5.      Zeynep binti Huzeyme’nin kardeşleri kimlerdir?

- Hz. Meymûne, Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) zevcesi)

- Hz. Ümmü’l-Fazl Lübâbe, Hz. Abbas b. Abdülmuttalib’in hanımı,

-Hz. Lübâbe es-Suğrâ, Hz. Hâlid b. Velîd’in annesi,

-Hz. Selmâ (Sülmâ) bint Umeys, Hz. Hamza’nın karısı,

- Hz. Esmâ bint Umeys, Hz. Ca‘fer b. Ebû Tâlib’in hanımı.

.

6.      Resûl-i Ekrem (s.a.s), Hz. Hafsa’dan sonra kiminle evlendi?

Cevap: Zeyneb bint Huzeyme (r.anha)

.

7.      Zeynep binti Huzeyme’nin Rasullah’tan (s.a.s) önce evlendiği kişi kimdir?

Cevap: Ubeyde b. Hâris (r.anh)

.

8.      Rasûl-i Ekrem’in evlilikleri içinde en kısa süreli olanı hangisidir?

Cevap:  Zeyneb bint Huzeyme (r.anha) ile olan evliliğidir. Zeyneb, Rasûlullah ile olan evliliğinden kısa bir süre sonra vefat etmiştir.

.

9.      Rasûlullah’ın (s.as), zevceleri içinde Hz. Hatice’den sonra ilk vefat eden hanımı kimdir?

Cevap: Zeynep binti Huzeyme. Diğerleri Resûl-i Ekrem’den (s.as) sonra vefat etmiştir.

 .

10.   Hz. Peygamber’in eşleri arasında Bakî Mezarlığı’na ilk defnedilen kimdir?

Cevap:  Zeyneb bint Huzeyme (r.anha)

 .

11. Rasûlullah (s.a.s) Zeyneb bint Huzeyme validemizle ne zaman evlenmiştir? 

Cevap: Hicretin 3. yılı, Ramazan ayında evlenmiştir.

 .

12. Rasûlullah (s.a.s) Zeyneb bint Huzeyme’nin anne bir kız kardeşi olan Meymûne ile ne zaman evlenmiştir?

Cevap: Zeyneb’in vefatından yaklaşık dört yıl sonra h. 7 yılının Zilkade ayında (Mart 629) evlenmiştir.

 .

13. Peygamber Efendimizin hangi hanımları kendisinden hadis rivayet etmemiştir?

Cevap: Hz. Zeyneb bint Huzeyme ve Hz. Hatice bint Huveylid

 .

14. Zeyneb bint Huzeyme validemiz hangi kabileye mensuptur?

Cevap: Âmir b. Sa’saa kabilesi

 .

15. Bir köle azat etmek istediğini söyleyince Rasûlullah (s.a.s) kendisine “Köle azat edeceğine kardeşin veya kız kardeşinin çocuklarını koyun çobanlığından kurtarsan daha iyi değil mi? ” dediği hanımı kimdir?

Cevap: Hz. Zeyneb bint Huzeyme radıyallahu anha

 .

16. Rasûlullah (s.a.s)'in hayattayken vefat eden ikinci hanımı kimdir?

Cevap: Hz. Zeyneb bint Huzeyme radıyallahu anha

 .

17. Allah Rasûlü’nün (s.a.s) cenaze namazını kıldırdığı ilk hanımı kimdir?

Cevap: Zeyneb bint Huzeyme

  

 

 

Hazırlayan: Yasemin ARICI

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.