Kitap Tahlili

Keşfü'l-Hafâ - İsmâil b. Muhammed Aclûnî

Eser, Sayın Mustafa Genç Hocamız Hocamızın titiz bir çalışması ile dilimize çevrilmiş olup çeviride anlaşılır ve akıcı bir dil kullanılmaya özen gösterilmiş; bu da eserin okuyucu tarafından anlaşılmasını kolaylaştırmıştır.

Hz. Ebû Bekir - İbrahim Sarıçam*

Bu kitap; İbrahim Sarıçam hocanın Diyanet Vakfı Yayınları tarafından ilk baskısı 1996’da yayımlanmış kitaplarından sadece biri. 132 sayfadan oluşan bu kitapta Hz. Ebû Bekir’in hayatı baştan sona hemen hemen tüm ayrıntılarıyla anlatılmış. Yararlandığı kaynaklar arasında Belâzurî, İbn Sa’d, İbn Kuteybe, İbn Esîr, İbn Teymiyye gibi alimler olmakla beraber; Mustafa Asım Köksal, Sabri Hizmetli, Mustafa Fayda gibi çağdaş müellifler de var.

İslamî Tebliğin Mekke Dönemi ve İşkence*

İhsan Hoca döneme de söz söylemek adına bu kitabı kaleme almış gibi. Zira içindeki örnekler bunu gösteriyor. Efendimize ve Müslümanlara yapılan işkenceyi o dönemde anlatırken kitabın yazıldığı tarihe de göndermelerde bulunuyor.

Hz. Muhammedin Hayatı Dersler ve İbretler

"Bu kitabımda Peygamberimizin güzel siretinden numuneler sundum. Dinini iyi bilmesi gereken her Müslümana ve hak dine davet yolunda çalışan kardeşlere bu numunelerin bir başarı kapısı olabileceğini düşündüm. Amacımız Allah rızasını elde ederek Allah dostlarıyla Cennet’te bir arada olabilmektir."

Hayatı Peygamberimizle Yaşamak

Yüreğinde ne varsa sonsuzda yankılanacak. O gün iyilik iyilikle, kötülük kötülükle karşılık bulacak. Bir gün ki ne mallar, ne oğullar yarar sağlayacak. Ancak kalb-i selîmle gelenler fayda bulacak. O gün yürek pusulası nereyi gösterirse amel gemisi oraya demir atacak. Herkes gönlündeki niyetine göre yerini bulacak.

Tevhid Önderleri Peygamberler Tarihi-I

Peygamberler insanların öncüleri ve rehberleridir. Onlar, Rablerine kavuşmak isteyen mü’minlerin en güzel örnekleridir. Şu kirlenmiş dünyada tertemiz kalabilmenin mücadelesini verenlerdir. Onlar, bizzat Allah tarafından korunmuşlardır. Allah’ın razı olduğu kimseler ancak bu peygamberlerin yolunu takip edenlerdir.

Allah’ın Elçisi ve Mesajı - Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN

Bu kitapta, ilahî mesajın Son Elçisi’ni, getirdiği mesajı ve bu mesajın tarihsel bazı yansımalarını anlamaya yönelik çabamız sonucu ortaya çıkan çalışmalarımızın bir kısmını okuyacaksınız.

İslâmî Yapılanmada Sîret ve Sünnet – İsmail Lütfi Çakan

Eser, eskimeyen ve her daim güncelliğini koruyan mevzuları içermektedir. “Sîret” ana başlığında Hz. Peygamber (sas)’in “ Şefkati”, “Hüznü”, “Sevinci”, “Özlemi”, “Hakları”, “Zor Zamanları Aşma Yöntemi”...

Tarihin Akışını Değiştiren Son Peygamber - Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN

Kitap, zengin bir akademik literatür taranarak yazılmış olup, alanında yayınlanan önemli eserlerin başında gelmektedir. Bu bağlamda eser, gerçekten de çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Nebevî Direniş Hicret - Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN

Prof. Dr. Adnan Demircan Hocamızın Beyan Yayınlarından çıkan Nebevî Direniş Hicret isimli kitabının 2. baskısı yapılmış olup, tarafımdan tanıtımı yapılmıştır.
RSS - Kitap Tahlili beslemesine abone olun.