rihan ağ günlüğü

Tövbe Etmeli

Yüce Rabbimiz iyiliklere kat kat fazlasıyla sevap vereceğini vaad etmiştir. Bazen bir iyiliğe on misli ödül vereceğini söylemiş, bazen on mislinden yedi yüz misline kadar, hatta daha fazla sevap vereceğini ifade buyurmuştur. Bu rahmet ölçüsü, samimi bir tövbenin dağlar kadar günahı bile eritip yok edebileceğini göstermektedir.
Türkçe

Seyyid Ahmed Bedevî rahmetullâhi aleyh Hazretlerinin Salavâtı

Allah’ım! Kaynağı ilâhî nurun olan varlık ağacının (tohumu), sonsuz merhametinle kullarına ihsan buyurduğun hilkât nurunun ilk parıltısı, yaratılış ve ahlâk bakımından insanların en üstünü, cismânî bedene bürünmüş ruhların en şereflisi, Rabbânî sırların madeni, seçilmiş kullara ait ilim hazinelerinin (koruyucusu), yaratmaya başladığında mahlûkâtında tecelli eden nurunun, eşsiz güzelliğin ve en yüce rütbenin ilk ve aslî sahibi, Onun nurundan zuhur edip Onun nuruna intikal eden bütün peygamberlerin (kıyamet günü) sancağı altında toplanacakları (önderi) Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselâma salât ve selâm eyle!
Türkçe

Cuma Namazının Önemi

Ey insanlar! Ölmeden önce tevbe ediniz. (Hastalık, yaşlılık gibi) başka işlerle meşgul edilmeden önce salih ameller işlemede acele ediniz. Rabbiniz ile aranızda, O’nu celle celaluhu zikri çoğaltarak, gizli ve açıktan sadaka vermeyi artırarak bağ oluşturunuz. Böylece bol rızka, ilahi yardıma ve ıslaha mazhar olasınız.
Türkçe

Sayfalar

RSS - rihan ağ günlüğü beslemesine abone olun.