Peygamberimizin Ailesi

Sorularla Hz. Hatice (r.anha)

Hz. Hatice’nin yakın arkadaşlarından olup, Efendimizle Hz. Hatice’nin evlenmesine vesile olan ve İslam’ın henüz ilk günlerinde Müslüman olan hanım sahabi kimdir? Cevap: Nefise bint Ümeyye

Sorularla Hz. Sevde (r.anha)

3- Hz. Hatice annemizin vefatından sonra Peygamber Efendimiz’e Hz. Sevde ile evlenmesini tavsiye eden, ilk Müslümanlardan Osman b. Mazun’un da eşi olan hanım sahabinin adı nedir? Cevap: Havle binti Hakîm (r.anha)

Sorularla Hz. Âişe (r.anha)

3)Hz. Âişe validemizin annesi kimdir? Cevap: Ümmü Rumân bint Âmir b. Umeyr

Sorularla Hz. Hafsa (r.anha)

1) Hz. Hafsa (r.anha) validemiz hangi tarihte ve nerede doğmuştur? Cevap: 605 yılında Mekke’de

Hz. Hamza Müslüman Oluyor

O günlerde kâfirleri en çok rahatsız edecek şey, Müslüman olmaktı. Hz. Hamza Müslüman oluşuyla küfrü kalbinden vurmuştu. Mümin böyle olmalı, her dönemde küfrü rahatsız edecek, huzurunu kaçırabilecek en güçlü silahı bulmalı ve onu kullanmalıydı.

Hayatla Oynanan Saklambaç: Gizlenen Kız Çocukları

Devirlerden câhiliye devri. Bu devrin içinde dönen bir câhiliye kadını. Üstelik hamile.Doğum başladı. Günler öncesinden kazılan derin bir kuyunun ağzına yaklaştı anne adayı. Baba bir yerlere saklanmış, haber beklemekteydi.

Efendimiz(sas)’in Kızları -1: Zeyneb bint Muhammed

Bedir’den gelen haber Mekke’yi kasıp kavurdu İçlerinden çıkıp giden Bir avuç muhacir Şaşaalı Kureyş ordusuna Nasıl karşı koydu?

Hz Peygamber(sas)’in Yanında Olanlar

Vahiy gelmiş ve Hz. Peygamber, örtüsüne bürünmüştü. Olayın dehşetinden biraz sıyrıldığında yanında Hz. Hatice’yi buldu. Hz. Hatice merakla anlatacaklarını bekliyordu. İman etmek için adeta sabırsızlanıyordu.

Hz Mariye (ra)’ye Sesleniş

İbrahim’in Annesi Hz. MARİYE (ra) Bir mektupla değişti hayatın. Bir gün bir elçi geldi Hicaz tarafından Uzattı mühürlü yazıyı Eğilip kalkmadan

Meymune binti Haris’e Sesleniş

Hani bir rüyanın peşinden gidilmişti./ Yıllar sonra hasret bitecek/ Mekke’ye girilip “umre” yapılacaktı./ Lakin Kureyş’in inadı sönmemiş/ Aralarındaki ateş henüz küllenmemişti…
Subscribe to RSS - Peygamberimizin Ailesi